Voľné pracovné miesta na Mestskej polícii v Nitre: Hľadajú členov hliadky

Mestská polícia v Nitre vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných pozícií. Do svojich radov priberie členov hliadky.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Voľné pracovné miesta na Mestskej polícii v Nitre: Hľadajú členov hliadky
Zdroj: TASR

O voľných pracovných miestach informuje Mestská polícia v Nitre prostredníctvom svojho webu. Výberové konania na obsadenie pozície príslušník mestskej polície – člen hliadky sa bude konať 22. júna a 31. augusta o 8.00 hodine na útvare MsP na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre.

„V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov bude stanovený aj druhý termín výberového konania, o ktorom budú uchádzači telefonicky včas informovaní,“ píše sa na webe mestskej polície.

Kritéria na prijatie uchádzačov

Uchádzači musia mať ukončené stredné vzdelanie, vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania), musia byť byť bezúhonní, ďalej musia mať zdravotnú a psychickú spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci, vodičský preukaz skupiny B, musia ovládať jazdu na bicykli a problémom pre nich nemôže byť ani úradný slovenský jazyk.

Potrebné dokumenty k žiadosti

Spolu so žiadosťou musia záujemcovia doložiť profesijný životopis napísaný vlastnou rukou, doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak vás ponuka mestskej polície zaujala, žiadosť by ste mali poslať najneskôr do piatka 16. júna 2017 alebo 25. augusta 2017 do 14:00 h na adresu Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra.

Podmienky prijatia

Medzi podmienkami prijatia do zamestnania je splnenie vyššie uvedených požiadaviek, včasné doručenie žiadosti, úspešné absolvovanie ústneho pohovoru, úspešné absolvovanie psycho-diagnostického vyšetrenia, úspešné absolvovanie fyzických testov a úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.

„Prijatí uchádzači nastúpia na odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície 18. septembra 2017, ktorá bude realizovaná v Školiacom a výcvikom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre,“ dodáva web Mestskej polície v Nitre.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame