Mesto hľadá nového riaditeľa nitrianskej základnej školy: Vypísalo výberové konanie

Jedna z mestských základných škôl v Nitre bude mať nové vedenie. Uchádzači o tento post môžu posielať prihlášky.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto hľadá nového riaditeľa nitrianskej základnej školy: Vypísalo výberové konanie
Zdroj: TASR

Mesto Nitra vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nábrežie mládeže 5, Nitra. Požaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy, minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Požiadavky na uchádzačov

Nový riaditeľ by mal mať organizačné a riadiace schopnosti a čistý register trestov. Uchádzať musí predložiť niekoľko dokladov, ako prihlášku do výberového konania, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, doklad o dĺžke pedagogickej praxe, profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu), návrh koncepcie rozvoja školy a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Termín podania prihlášky

„Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra – neotvárať!“ najneskôr do 21. decembra 2017 do 12,00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra,“ uvádza mesto Nitra.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame