Samospráva Práca

Lukratívny flek na nitrianskom úrade: Radnica hľadá referenta pre inovácie

Po architektovi či hovorcovi otvára nitrianska radnica ďalšie pracovné možnosti. Hľadá šikovného, proaktívneho, inovatívne a logicky mysliaceho človeka.

Ilustračný obrázok k článku Lukratívny flek na nitrianskom úrade: Radnica hľadá referenta pre inovácie
Zdroj: TASR

Oznam o pracovnej pozícii zverejnila radnica na webe mesta. „Hľadáme šikovného, proaktívneho, inovatívne a logicky mysliaceho človeka, ktorý by sa chcel podieľať na inovatívnych projektoch Mesta Nitra. Ak sa okrem toho chcete podieľať aj na budovaní nového Odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti, máme pre Vás túto ponuku,“ uvádza mesto Nitra.

Náplňou práce bude podľa radnice proaktívne prinášanie návrhov na zlepšenia v procesoch Mestského Úradu (MsÚ) alebo v službách, ktoré MsÚ poskytuje obyvateľom Nitry, evidencia návrhov na zlepšenie, navrhovanie možných riešení, hľadanie alternatív a ich porovnanie s ohľadom na čo najefektívnejšie využívanie zdrojov Mesta, kontrola súladu navrhovaných riešení so záväznými predpismi (zákonmi, VZN, internými predpismi a pod.) a komunikácia s partnermi v jednotlivých projektoch.

Pracovný pomer je na 100 % úväzok

Ponúkaný plat

Radnica sľubuje minimálne 907,00 eur v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača. Odmeny ponúka v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Za zamestnanecké výhody považuje radnica spoluprácu na inovatívnych projektoch a pri budovaní nového odboru MsÚ, možnosť sebarealizácie, možnosť si vyskúšať nové prístupy a postupy v samospráve, odborný rast, príspevok na stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Vzdelanie a požiadavky

Od uchádzačov vyžaduje minimálne úplné stredoškolské vzdelanie. Okrem toho si podľa radnice táto pozícia vyžaduje samostatnosť, proaktivitu, logické myslenie, všeobecný prehľad, zmysel pre detail, schopnosť dotiahnuť rozpracované úlohy, analytické a syntetické myslenie, znalosť práce s PC na vynikajúcej úrovni – programy balíka Office, veľkou výhodou je prehľad v moderných technológiách, ktoré môže samospráva využiť pre efektívnejšie fungovanie, či skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré priniesli pozitívnu zmenu, výhodou je aj prehľad v tematike Open Data.

Podanie žiadosti

K profesijnému životopisu musíte priložiť motivačný list aj s návrhom riešenia vami vybratého problému (nedostatku) v meste Nitra, ďalej čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania a písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby mesta Nitry.

„Kandidáti na funkciu „referent pre inovácie“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor inovácie “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk," informuje mesto na svojom webe.

Čas máte do 20. marca. „Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa,“ ozrejmila radnica.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. „Vybratí uchádzači budú kontaktovaní najneskôr do konca marca 2019,“ dodáva mesto Nitra.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie