Nitrania spísali petíciu: Sú proti prestavbe bývalej kotolne na bytový dom, FOTO

Majiteľ bývalej kotolne zamýšľa, že budovu prestavia na viacpodlažný bytový dom. Proti je vyše 200 ľudí.

Lucia Šútorová

Petíciu proti výstavbe viacpodlažnej budovy na Ďurkovej 20 podpísalo 217 ľudí. Nesúhlasia s prestavbou bývalej kotolne energoblok 226 na bytový dom. Podla nich takýto krok negatívne zasiahne do životného prostredia a infraštruktúry mestskej časti Párovce.

Investičný zámer „Nadstavba energobloku 226 a prestavba na bytový dom“ predložila spoločnosť 2+2 s.r.o.. Petíciou sa zaoberal Útvar hlavného kontrolóra mesta Nitra.

Súhlas zatiaľ nedali

Ako vyplýva z oznámenia o prešetrení petície, Výbor mestskej časti Staré mesto po prerokovaní na zasadnutí nedal súhlasné stanovisko k investičnému zámeru, ale vydal vyjadrenie, v ktorom žiada investora predložiť nové variantné riešenie k predmetnej stavbe.

Požadujú novú štúdiu

Výbor mestskej časti Staré mesto, požaduje predložiť novú štúdiu. Podmienkou je dodržanie výšky stavby maximálne 3 nadzemné podlažia, parkovanie riešiť na vlastnom pozemku, neuvažovať so vstupom zo Schurmannovej ul. a predložiť súhlasné stanovisko dotknutých občanov. Podľa Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nitra sa predmetný pozemok nachádza v lokalite určenej na bývanie.

So žiadosťou o vyjadrenie sme kontaktovali spoločnosť Mallay, ktorá je vlastníkom objektu, no do uzávierky nám nebola zaslaná odpoveď. Ak nám firma stanovisko zašle, doplníme ho.

Viac fotografií bývalej budovy kotolne si pozrite v galérii!

Zdroj: Dnes24.sk