Začalo sa územné konanie pre prestavbu bývalej kotolne v Nitre na bytový dom

V mestskej časti Staré mesto chcú prestavať bývalú kotolňu na bytový dom. Potrebná bude aj nadstavba.

Lucia Šútorová

Vlani v lete obyvatelia na zámer investora prestavať energoblok 226 na Ďurkovej ulici na bytový dom zareagovali petíciou. Proti prestavbe bolo 217 ľudí.

Výbor mestskej časti Staré mesto, vtedy požadoval od investora novú štúdiu, pričom si kládol viaceré podmienky. Jednou z nich bolo dodržanie výšky stavby maximálne 3 nadzemné podlažia. Projekt, pre ktorý sa už začalo územné konanie, však počíta až so šiestimi nadzemnými podlažiami, pričom najvyššie z nich má byť ustúpené.

Nadstavbou a prestavbou energobloku má vzniknúť 20 bytov a 32 parkovacích miest v garážach.

Garáže a byty

Podľa projektu sa na 1. nadzemnom podlaží bude nachádzať garáž so 16 parkovacími miestami. Druhá garáž rovnako pre 16 áut bude na druhom nadzemnom podlaží. Byty majú byť situované na treťom až piatom nadzemnom podlaží. Na každom z týchto poschodí má byť 5 bytov a spoločné priestory so schodiskom.

Ďalších 5 bytov so schodiskom a výťahom má byť na šiestom nadzemnom podlaží, ktoré je riešené ako ustúpené. „Objekt bude o obdĺžnikovom pôdorysnom tvare s max. pôdorysnými rozmermi 27,5 m x 19,6 m,“ píše sa v oznámení, ktoré zverejnilo mesto Nitra na svojom webe. Projekt počíta aj s modernizáciou detského ihriska.

Priestor na pripomienky

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať 12. februára o 10:00 hodine v budove MsÚ v Nitre, oddelenie stavebného poriadku, na prízemí v kancelárii s číslom dverí 510. „Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne,“ uvádza sa v oznámení.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk