Nová materská škola v bývalých kasárňach v Nitre: Stáť bude vyše 2,6 milióna eur

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa novej materskej školy na Dobšinského ulici v Nitre je ukončené. Mesto podpísalo zmluvu začiatkom januára.

Aktualizované Lucia Šútorová

Materskú školu chce mesto postaviť v priestoroch bývalých kasární na Martinskom vrchu. Nová škôlka má mať 6 tried a kapacitu 144 detí. Do verejnej súťaže prišli 4 ponuky. Rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena.

Víťazom verejného obstarávania na stavebnú firmu je spoločnosť Inpek. Škôlku postaví za cenu 2 612 508,71 s DPH.

V súčasnosti je podľa hovorcu mesta Nitry Henricha Vargu stav pred odovzdávaním staveniska. „V zmysle zmluvy je termín odovzdania riadne a včas dokončeného diela 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy podľa časového harmonogramu,“ dodal Henrich Varga, hovorca mesta.

Projekt má byť financovaný z fondov Európskej únie. Kedže sú kasárne Národná kultúrna pamiatka bol v rámci projektovej dokumentácie vypracovaný aj reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie drevených častí zameraný na budovu s názvom Ubytovňa I.

Výstavba by mala byť zrealizovaná do januára budúceho roka. Súčasťou projektu je aj spevnenie okolitých plôch pre dopravnú obsluhu a peších, či rozšírenie verejného osvetlenia.

Areál bývalých kasární získalo mesto Nitra do svojej správy rozhodnutím o delimitácii nadbytočného majetku Ministerstva obrany SR darovacou zmluvou v roku 2008. Vo vlastníctve mesta Nitra je v areáli kasární 34 budov a 109 stavebných objektov, ďalších 12 objektov je vo vlastníctve Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Výstavba materskej školy by mala byť prvou stavebnou aktivitou mesta v areáli kasární. Na jej realizáciu získalo mesto vyše 916 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Rozšírenie kapacít materských škôl na území mesta sľubovala radnica už do konca roka 2018. V podpísanom memorande medzi vládou SR, mestom Nitra a automobilkou Jaguar Land Rover sa magistrát zaviazal zvýšiť kapacitu predškolských zariadení o 400 nových miest.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk