Anton Hrachovský Samospráva

Tréner, podnikatelia i právnička: Záujmy Zámčanov budú hájiť nové i staré tváre

Novozámčanov bude aj v najbližších štyroch rokoch zastupovať poslanecké plénum. Aké sú priority volených zástupcov obyvateľov do najbliších rokov a čo považujú za najväčší problém mesta?

Ilustračný obrázok k článku Tréner, podnikatelia i právnička: Záujmy Zámčanov budú hájiť nové i staré tváre
Zdroj: Dnes24.sk

Po komunálnych voľbách 2018 nastalo v novozámockom Mestskom zastupiteľstve menšie zemetrasenie, keď sa na poslaneckú stoličku prepracovalo až 11 nových a jedna staronová tvár.

Spomedzi doterajších i nových tvárí v zastupiteľstve sme vybrali niekoľko a položili sme im tri otázky. Aké sú ich priority, čo budú ich prvé kroky na poslaneckej stoličke a tiež, či majú plán ako prispieť k vyriešeniu otázky dotácií – témy, o ktorej sa diskutovalo snáď na každom jednom zasadnutí poslancov za uplynulé štyri roky.

V prvej časti sme vyspovedali Tomáša Straňovského, doterajšieho poslanca, bývalého reprezentačného hádzanára, dnes manažéra v extraligovom klube MHC Štart Nové Zámky, asistenta reprezentačného trénera kadetov a zároveň kandidáta (nezávislý), ktorý získal v posledných komunálnych voľbách najviac hlasov zo všetkých (857 hlasov). Druhá v našom poradí je Eva Polerecká (MOST-HÍD, 425 hlasov), právnička, neraz s kritickým pohľadom na doterajšie fungovanie miestnej samosprávy. Pôjde o jej prvé účinkovanie v mestskom zastupiteľstve.

Tretím, koho názory vám dnes prinášame, je Pavol Uhrin (DOMA DOBRE, 687 hlasov), podnikateľ a bývalý člen športovej komisie mesta. Posledným v tomto článku je Michal Ďurkovský (nezávislý, 527 hlasov), taktiež podnikateľ, pre ktorého bude poslanecká stolička tiež novou skúsenosťou.

Tomáš Straňovský

Ktorá problematika v meste je podľa vás najpálčivejšîa a ako chcete prispieť k jej riešeniu?

Jedným zo závažnejších problémov je doprava na hlavnom ťahu cez mesto. Samozrejme viem, že sa to nedá riešiť len na úrovni miestnej samosprávy. Budeme robiť všetko pre to, aby sa vybudovanie obchvatu realizovalo čo najskôr.

Čo budú vaše prvé kroky ako poslanca v nadchádzajúcom volebnom období? Aké sú vaše priority do nasledujúcich 4 rokov?

Nie je tajomstvom, že sa orientujem najmä na problematiku športu. Tým pádom bude mojím hlavným cieľom a poslaním hájiť záujmy športových klubov v meste, zaisťovať bezpečné a vhodné podmienky na šport pre občanov. Mám predstavu organizovania pravidených stretnutí predstaviteľov športových klubov mesta, na ktorom sa budú prerokovávať návrhy, podnety, problémy toho-ktorého klubu. O stretnutí bude vyhotovená zápisnica, ktorú predložím na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Takisto bude k dispozícii k nahliadnutiu občanom.

Máte už prichystaný návrh na kľúč na prerozdeľovanie dotácií do športu a kultúry? Alebo ste za to, aby sa pokračovalo v doterajšom systéme?

Doterajší systém prerozdeľovania určite nie je ideálny. Je veľmi ťažké vytvoriť kľúč na spravodlivé prerozdelenie, budem však spolu s kompetentnými osobami pracovať na tom, aby sa nejaký vytvoril a úspešne aplikoval do praxe.

Eva Polerecká

Ktorá problematika v meste je podľa vás najpálčivejšîa a ako chcete prispieť k jej riešeniu?

Ja začnem určite rozpočtom. Nie je jedno, ako si samospráva rozvrhne zdroje. Máme tu hojné roky, kedy do mestskej pokladnice priteká množstvo prostriedkov z podielových daní. Nielen pol roka pred voľbami treba investovať. Peniaze na opravu ciest, chodníkov, budov športovísk musia byť v rozpočte jasne určené každý rok. Verím, že v horizonte dvoch rokov prejdeme na participatívny rozpočet a ľudia budú môcť sami rozhodnúť, kam a ako sa naše spoločné peniaze použijú.

Bude treba stransparentniť mestské podniky, všetky, kde má mesto majetkovú účasť. Nie je možné, aby naďalej slúžili ako trafiky pre primátorovi lojálnych poslancov a pritom odvádzali do mestskej pokladnice mizerné dividendy. Pre začiatok bude treba zmeniť niektoré VZN, zásady hospodárenia s majetkom mesta ,rokovací poriadok a iné dokumenty. Nechápem, prečo na webe nevisí poradovník na prideľovanie mestských nájomných bytov a prečo treba informácie z mesta dolovať prostredníctvom infožiadostí. Ja osobne budem aktívna, to sa môžu obyvatelia spoľahnúť.

Čo budú vaše prvé kroky ako poslankyne v nadchádzajúcom volebnom období? A aké sú vaše priority do nasledujúcich 4 rokov?

Ponúkam spoluprácu všetkým, ktorí o ňu stoja. Do zastupiteľstva zasadne po novom skupina mladých ľudí, ktorých poznám a viem, že sú plní energie a nápadov. Im chcem pomáhať a priložiť ruku k dielu. Potom sa tu možno pohneme s problémami ako čistota a usporiadanosť verejných priestranstiev, mestská zeleň, cyklodoprava v meste, komunitné projekty, riešenie krízových situácií ako menej ľudí bez domova, profesionalizácia riadenia mestských firiem, etika a protikorupčné opatrenia a mnoho iných. Je toho veľa, treba osloviť ľudí a postupne budovať ich vzťah k mestu. Otvorenosť, dialóg, rešpekt a úprimná chuť robiť užitočné zmeny musia byť na prvom mieste.

Máte už prichystaný návrh na kľúč na prerozdeľovanie dotácií do športu a kultúry? Alebo ste za to, aby sa pokračovalo v doterajšom systéme?

Kritika bola na mieste. Mesto nalievalo ročne až 350-tisíc eur do športu, bez toho, aby následne kontrolovalo, kde tieto peniaze končia. Dotácie sa stali nástrojom kšeftovania a udržania hlasovacej disciplíny poslancov, ktorí na jednej strane o nich rozhodovali a na druhej strane poberali od športových klubov svoje platy. Mojou métou sú jasné pravidlá a jasne zadefinovaná suma, dajme tomu percentuálne z rozpočtu. Prioritou musí byť podpora športujúcich detí a mládeže a samozrejme nezabúdať ani na amatérsky a rekreačný šport. Radíme sa, ako nato a myslím, že máme víziu, pre ktorú by sme radi získali širokú podporu nového poslaneckého zboru.

Pavol Uhrin

Ktorá problematika v meste je podľa vás najpálčivejšîa a ako chcete prispieť k jej riešeniu?

Väčšiny obyvateľov mesta sa dotýka problém zlej dopravnej situácie a parkovania v meste. Možné riešenie v kompetencii mesta je zváženie vybudovania tretieho mostu cez rieku Nitra. Vypracovať odbornú štúdiu a navrhnúť systémové kroky a v zónach s viacpodlažnými budovami stavať postupne, podľa jedného vzorového projektu, parkovacie domy.

Čo budú vaše prvé kroky ako poslanca v nadchádzajúcom volebnom období? Aké sú vaše priority do nasledujúcich 4 rokov?

V zastupiteľstve som ešte nepracoval. Musím si v prvom rade zmapovať nové prostredie, zoznámiť sa s ľuďmi, ktorých bližšie zatiaľ nepoznám a vytvoriť si čo najlepšie zázemie pre tímovú prácu. Po zložení poslaneckého sľubu v priebehu decembra hodlám formou letáku informovať svojich voličov v prvom obvode, kedy a kde ma budú môcť od januára 2019 kontaktovať a zastihnúť.

Medzi moje priority bude patriť stravovanie na školách, s čím súvisí pomer ceny a kvality, nákladovosť, epidémia diabetu u detí. Ďalšou prioritou bude športové vybavenie škôl a predškolských zariadení a tiež športový areál na Sihoti. Za veľmi dôležité považujem tiež životné prostredie, na čo nadväzuje separovaný zber odpadov, oddychové zóny, čistota verejných priestorov. Venovať sa chcem aj seniorom odkázaným na starostlivosť. V neposlednom rade patrí medzi moje priority využitie eurofondov pre vyššie uvedené, resp. iné oblasti.

Máte už prichystaný návrh na kľúč na prerozdeľovanie dotácií do športu a kultúry? Alebo ste za to, aby sa pokračovalo v doterajšom systéme?

Zastávam názor, že aj nedokonalý kľúč na rozdeľovanie dotácií pre šport a kultúru je lepší, ako žiadny. Pri financovaní športu by som už v rozpočte jasne definoval a rozdelil zdroje pre mládež a výkonnostný šport v pomere 3:1 v prospech mládeže. Navyšovanie zdrojov v prospech výkonnostného športu počas roka by som podporil na základe situácie v hospodárení mesta. Jedno volebné obdobie som pracoval v športovej komisii a predtým viac rokov vo funkcii predsedu gymnastického a hokejového klubu. Tieto skúsenosti viem využiť.

Michal Ďurkovský

Ktorá problematika v meste je podľa vás najpálčivejšîa a ako chcete prispieť k jej riešeniu?

Nie je jednoduché vybrať len jednu jedinú tému. Naše mesto má viacero pálčivých tém, ktoré potrebujú riešenie. Primárne by som začal problematikou verejných financií. Som obyvateľ mesta a záleží mi na ňom. Pred mojou kandidatúrou na poslanca mestského zastupiteľstva som vždy chodil s otvorenými očami a zaujímal sa o dianie v meste, v ktorom žijem a mám ho rád. Nestotožňujem sa s nehospodárnym zaobchádzaním mesta, netransparentným prerozdeľovaním dotácií a s neprehľadnosťou činnosti podnikov, v ktorých má naše mesto podiel. Ako poslanec budem vždy hlasovať tak, aby naše mesto neškodovalo.

Čo budú vaše prvé kroky ako poslanca v nadchádzajúcom volebnom období? A aké sú vaše priority do nasledujúcich 4 rokov?

Primárne nechcem sľubovať nič, čo neviem splniť. Musím sa oboznámiť s mnohými problémami. Ako bežný obyvateľ som nemal prístup k materiálom a informáciám, ku ktorým majú prístup poslanci. Teraz, ako poslanec budem mať možnosť venovať sa širšiemu porfóliu, nakoľko budem mať prístup k väčšiemu množstvu informácií.

Priority mám však stanovené jasne a nemenne! Som aktívnym členom skupiny Za Nové Zámky a tak, ako všetci jej členovia, aj ja chcem prispieť k lepšiemu životu v našom meste. Určite chcem vynaložiť maximum svojho úsilia k zlepšeniu hospodárenia mesta, mala by skončiť éra, kedy si poslanci mysleli, že môžu šafáriť s prostriedkami mesta, ako keby boli ich vlastné.

Máte už prichystaný návrh na kľúč na prerozdeľovanie dotácií do športu a kultúry? Alebo ste za to, aby sa pokračovalo v doterajšom systéme?

Pýtate sa ma, či som za to, aby sa pokračovalo v doterajšom systéme prideľovania dotácií. Ja však odpoviem otázkou: ´Bol resp. je tu nejaký systém?´ Ja o ňom neviem. Keď niektorí poslanci žiadali, aby sa zverejnil jasný a prehľadný systém prideľovania dotácií, odpoveď na svoju požiadavku nedostali. Nepovažujem sa za kritika vedenia mesta. Som kritikom všetkého, čo je v rozpore so zákonom a morálkou. Dostal som dôveru voličov napriek tomu, že som zaškatuľkovaný ako ´kritik vedenia´. A budem robiť všetko preto, aby som ich dôveru nesklamal.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM