Nový liečebný pavilón a rekonštrukcia: Nemocnica v Nitre chce pristavať urgent

Chirurgický pavilón by mohol zmeniť podobu. Nemocnica plánuje jeho rekonštrukciu a aj prístavbu zdravotníckeho zariadenia.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nový liečebný pavilón a rekonštrukcia: Nemocnica v Nitre chce pristavať urgent
Zdroj: enviroportal.sk

Fakultná nemocnica v Nitre plánuje rozširovať svoje priestory. Vedľa chirurgického pavilónu navrhuje pristaviť urgentný príjem a očnú kliniku. Okrem toho plánuje aj rekonštrukciu a tiež aj prístavbu Pavilónu chirurgických disciplín.

Navrhovaná prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky má mať charakter zdravotníckeho zariadenia. Objekt by mal mať prízemie a jedno poschodie. Celkový obstavaný priestor má byť cca 13 075,20 m3.

Urgentný príjem

Priestory prízemia majú byť rozčlenené do viacero funkčno – priestorových zón. V časti urgentný príjem navrhuje nemocnica zriadiť, vstupné priestory pre nízkoprahových a pre vysokoprahových pacientov, čakárne pre nízkoprahových a vysokoprahových pacientov, komunikačné priestory, WC pre návštevníkov (imobilní, muži, ženy) a personál, priestory pre upratovačku, triáž pre nízkoprahových a vysokoprahových pacientov, akútne ambulancie, hala pre sanitky, manipulácia pre vysokoprahových pacientov, exitová miestnosť, očista privezených pacientov, sklad transportných prostriedkov, zdravotníckeho materiálu a pre mimoriadne situácie, vstupné priestory pre personál, prepojovacia chodba, kotolňa, expektačné lôžka – centrálny monitoring, izolačný box s predsieňou a hygienickým zázemím, expektačné miestnosti, expektačná miestnosť s resuscitačnými lôžkami, velín, prezliekacie boxy, röntgen, röntgen – ovládač, röntgen – WC pacienti, šatne, sprchy, WC – personál – muži a ženy, schodisko – predsieň, schodisko, denná miestnosť, predsieň, sprcha, WC – miestnosti lekárov, primára a vedúcej sestry.

Očná klinika

Na poschodí sa má nachádzať očná klinika s navrhovanou úžitkovou plochou vyše 3-tisíc m2, kde by mali byť priestory ako prepojovacia chodba, denná miestnosť, čakáreň, WC imobilní, miestnosť na cvičenie s deťmi, vyšetrovacia miestnosť perimetra, tmavá vyšetrovacia miestnosť, laserová vyšetrovacia miestnosť, očné ambulancie, ambulancia plastickej chirurgie, zákroková miestnosť plastickej chirurgie, sklady, šatňa – pacienti, WC ženy a muži – pacienti, miestnosti pre upratovačky, zákroková miestnosť – očné oddelenie, filtre, elektrorozvádzač, príručná sterilizácia, sklad sterilného materiálu, príprava pacienta, operačné miestnosti, umyváreň lekárov, sklad prístrojov, čistiace miestnosti a iné ďalšie miestnosti pre lekárov a sestry.

Rekonštrukcia časti chirurgického pavilónu

Zrekonštruovať by sa mali centrálne operačné sály v časti 3. nadzemného podlažia objektu pavilónu chirurgických disciplín a Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia v časti 2. nadzemného podlažia pavilónu chirurgických disciplín. Rekonštrukciou vznikne 6 operačných sál modernej koncepcie, z toho 2 superaseptické operačné sály (s laminárnymi stropmi), spoločná príprava pacientov 6 lôžok + šatňa a sedenie 6 lôžok, centralizované prebúdzanie pacientov 10 lôžok.

Prístavba Pavilónu chirurgických disciplín

Prístavba k chirurgickému pavilónu je navrhnutá ako čiastočne päťpodlažný (resp. až deväťpodlažný) objekt pravidelného obrysu. „Samotná prístavba je navrhovaná prakticky v jedinej možnej polohe objektu pavilónu chirurgických disciplín, v SV čele – v priestore síce zovretom už realizovanou prístavbou Gynekologicko-urologickému pavilónu, ale v pozdĺžnej osi, vo vhodnej pozícii na komunikačné napojenie a pre prístavbu dostatočnom rozsahu,“ píše sa v návrhu.

V rámci 1. podzemného podlažia a prízemia je navrhovaný príjazd sanitiek, spojovacia chodba a oceľové schodisko. Na druhom nadzemnom podlaží nemocnica plánuje prístavbu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny o výmere asi 490 m2. Na treťom nadzemnom podlaží, prístavbu centrálnych operačných sál o výmere asi 490 m2.

Štvrté až siedme nadzemné podlažie pavilónu chirurgických disciplín by malo byť upravené pre potreby evakuačného lôžkového výťahu na jednotlivé lôžkové oddelenia a na technické podlažie. „Na 4. nadzemnom podlaží prístavby vzniká potreba zriadenia strojovne vzduchotechniky (VZT) a chladenia (CHL) pre zvýšené kapacity technického vybavenia prístavby, prístupnú z doplnenia výťahovej vertikály. Okrem dodatočného sprístupnenia technického podlažia je potrebné aj vyústenie výťahu na strechu objektu pavilónu chirurgických disciplín v náväznosti na zriadenie heliportu,“ píše sa v návrhu.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame