Nitrianske NAJ: Týmito faktami sa môže pýšiť iba mesto pod Zoborom

Týmito faktami sa nemôže hrdiť žiadne iné mesto na Slovensku. Prečítajte si historické fakty s prívlastkom NAJ.

Lucia Šútorová

Najstaršie mesto na Slovensku

Najstaršia písomná zmienka o mieste zvanom Nitrava pochádza zo spisu De Conversio Bagoarorum et Carantanorum a rozpráva sa o nej ako o mieste vysvätenia Pribinovho kostolíka v roku 828. V jednom z najcenejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami.

Najstaršie písomnosti na Slovensku

Jednou z najvzácnejších pamiatok, zachovaných v biskupskom archíve, sú Zoborské listiny. Sú považované za najstaršie zachované listinné originály na Slovensku. Listina z roku 1111 sa týka sporu o dôchodky medzi zoborským kláštorom a kráľovskými vyberačmi mýta. Druhá listina, datovaná rokom 1113 obsahuje majetkový súpis zoborskeho opátstva. Je v nej zapísaných vyše 150 obcí. Verná kópia Zoborských listín je uložená k nahliadnutiu v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade.

Najväčší hrad na Slovensku

V nedávnych výskumoch sa ukázalo že najväčším hradom na Slovensku je Nitriansky hrad. Ukázalo sa, že v minulosti mal rozlohu 8,5 hektára. V stredoveku siahal až po Župný dom a Horný Palánok. Tiež, patrí medzi málo hradov, ktoré sú stále obývané. Sídlo na hrade má Nitrianske biskupstvo. Čo má za následok to, že návštevníci nemôžu nahliadnuť do interiérov hradu v zmysle, „ako sa tu kedysi žilo“.

Najstarší kláštor na Slovensku

Najstarší známy kláštor na Slovensku, kláštor sv. Hypolita vznikol práve na území Nitry, konkrétne v lesoch na západnom svahu Zobora v malej kotline s prameňmi vody. V tomto mieste vzdialenom asi 3 km od vtedajšej Nitry sa usadili benediktíni, ich rád je najstarším katolíckym dodnes existujúcim mníšskym rádom. Pri kláštore pôsobila škola, nemocnica a lekáreň.

Prvá škola na Slovensku

Prvá listina poskytuje aj údaje o existencii prvej školy na našom území pri benediktínskom kláštore. Prvá zmienka o kláštornej škole, ktorú založili benediktíni pod Zoborom pochádza až z konca 10. storočia.

Najstaršia uhorská legenda

Legendu o živote nitrianskych pustovníkov napísal niekedy medzi rokmi 1064–1070 nitriansky rodák, žiak učilišťa pri zoborskom kláštore, Maurus. Neskôr sa stal opátom a od roku 1036 biskupom v Päťkostolí. Podľa webu Nisys sa legenda o živote sv. Svorada a Benedikta považuje za cenný literárny a historický spis i faktografické dielo zo slovenského prostredia. Hovorí o existencii zoborského kláštora sv. Hypolita, kostola sv. Emeráma v Nitre, o škole pri benediktínskom kláštore a pod. Kráľ Štefan I. v roku 1006 obdaroval kláštor sv. Hipolyta. Ako píše Nisys na svojom webe za kráľa sv. Ladislava v roku 1083 vyhlásili v Nitre na hrade v katedrále sv. Emeráma Andreja – Svorada a Benedikta za svätcov prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska.

Foto: illustračné

Zdroj: Dnes24.sk