Nitrania môžu zmeniť svoje mesto: Najlepšie projekty si rozdelia 50-tisíc eur

Na realizáciu svojho projektu môžete získať nemalú finančnú podporu. Záujemcovia môžu podávať žiadosť o grant v oblasti verejné priestory a IT aplikácie.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nitrania môžu zmeniť svoje mesto: Najlepšie projekty si rozdelia 50-tisíc eur
Zdroj: TASR

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe Mením Moje Mesto. Celková podpora projektu bude 50 000 eur, maximálna podpora na jeden predložený projekt je stanovená na 5000 eur.

„Tlačí nás čas, preto môžu záujemcovia podávať žiadosti o grant do 6. apríla tohto roka. Odborná komisia z nich vyberie najneskôr do 23. apríla najlepšie projekty, za ktoré potom budú môcť občania na internete hlasovať do 11. mája. Víťazné projekty budú zrealizované do 15. novembra tohto roka,“ informovala správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie Ľubica Lachká.

Vyberú tie najlepšie

Nitrianska komunitná nadácia podporuje formou grantov ročne od 50 do 80 malých projektov, v minulom roku ich bolo 78. „Podľa našich skúseností dostaneme zhruba dvojnásobok projektov, ako môžeme podporiť, takže môžeme vybrať naozaj tie najlepšie. Jednotlivé projekty v programe Mením Moje Mesto budú posudzované podľa vopred určených kritérií, aby mal každý rovnakú možnosť získať financie na jeho realizáciu,“ povedala Lachká. Cieľom grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev v Nitre.

Zameranie projektov

Jednotlivé projekty by mali byť zamerané na dva hlavné okruhy, verejné priestory a IT aplikácie. V rámci verejných priestorov sa môžu žiadatelia o grant zamerať na vytváranie a obnovu priestranstiev, zveľaďovanie chodníkov či výsadbu novej zelene. Medzi IT aplikácie sa zaradia projekty zamerané na vytvorenie mobilných smart aplikácií zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, aplikácie v oblasti marketingových nástrojov zameraných na propagáciu, zvýšenie informovanosti a popularizáciu života obyvateľov Nitry.

Kto môže predložiť projekt?

Projekty môžu predkladať organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Nitra, ako sú nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a samosprávy, účelové zariadenia cirkvi, štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy, zriaďovatelia materských a základných škôl, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Zapojiť sa však môžu aj neformálne skupiny občanov či jednotlivci starší ako 18 rokov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame