Minulosť našej dominanty: 10 najdôležitejších historickýh období Nitrianskeho hradu

Nitra je právom označovaná matkou slovenských miest. Vybrali sme pre vás 10 najdôležitejších období z histórie Nitrianskeho hradu.

Lucia Šútorová

Prvá písomná zmienka o slovanskom hradisku, na ktorom stojí Nitriansky hrad pochádza z roku 871. Spomína sa v nej stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. Pribina bol prvé historicky známe knieža priamych predkov dnešných Slovákov. V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom samostatného Nitrianskeho kniežatstva.

Vyhnanie Pribinu

V roku 833 dobyl Mojmír, vládca susedného Moravského kniežatstva, Pribinovo dovtedy ešte samostatné Nitrianske kniežatstvo. Pribinu vyhnal a premenil Nitrianske kniežatstvo na kniežatstvo v rámci svojho vlastného štátu, ktorý odvtedy nazývame Veľká Morava.

Obliehanie a dobýjanie

Začiatkom 10. storočia, bol hrad dočasne znefunkčnený. Dostal sa do rúk Arpádovcov a nasledovalo jeho začlenenie do územnosprávnej organizácie rodiaceho sa uhorského štátu. Od 70. rokov 10. storočia bolo toto miesto sídlom údelného vojvodstva. Dochádza k obnoveniu sakrálnej architektúry, hrad sa stal tiež centrom kráľovského komitátu – župy.

Obliehanie hradu pokračovalo. Nitriansko bolo niekoľkokrát dobyté. Nitrianske kniežatstvo, na čele ktorého sa od druhého desaťročia 9. storočia až do r.1108 vystriedali kniežatá z Pribinovho, Mojmírovho aj Arpádovho rodu, zaniklo.

Udelenie výsad

V rokoch 1241 a 1242 Nitriansky hrad odolal tatárskemu vpádu, za čo kráľ Belo IV. v roku 1248 udelil podhradiu privilégiá. Vznikla tak samosprávna mestská komunita na čele s richtárom a mestskou radou. V roku 1273 bol hrad spolu s mestom vypálený, v biskupskej katedrále zhorelo množstvo cenností, pergamenových listín a kódexov.

Na začiatku 14. storočia hrad vypálili a zničili vojská Matúša Čáka Trenčianskeho, od ktorého vyšiel príkaz rozváľať a znefunkčniť všetky stojace zvyšky stavieb i opevnenia.

Obnova hradu

Po tejto etape bol hrad postupne obnovovaný, pôvodné opevnenie z 12. storočia bolo dokladané novými časťami muriva, čo je dnes viditeľne zachované.

V 15. a 16. storočí pokračovalo kvôli nepokojom opevňovanie hradu. Rekonštrukcia za biskupa Jána IV. Telegdyho v rokoch 1622 – 1642 priniesla radikálnu prestavbu sakrálneho komplexu. V roku 1663 sa dokonca dostal na krátky čas do rúk Turkov, ich prítomnosť sa podpísala na zničenom stave katedrály.

Nový biskupský palác

V roku 1704 biskup Ladislav Adam Erdödy prestaval tzv. horný kostol a vybudoval nový biskupský palác. Do Nitry boli pozývaní významní umelci, aby sa podieľali na výzdobe chrámu. Hrad po tejto prestavbe nadobudol dnešnú podobu.

Na konci druhej svetovej vojny 26. marca 1945 sa počítali ďalšie škody, bola zničená veža katedrály, areál zasiahol požiar. Hrad ako odveké biskupské sídlo plní aj dnes tento účel, sídli tu Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra, jeho centrum tvorí Katedrála (Bazilika) sv. Emeráma a biskupský palác, ktorý je rezidenciou biskupa a sídlom kancelárií biskupského úradu. V lete v roku 2011 zbúrali barokový vstupný most do Nitrianskeho hradu, ktorý mal údajne narušenú statiku a nahradili ho novým. V roku 2014 bola zrekonštruovaná aj hradná brána. Obnova hradu pokračuje až do súčasnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk