Lucia Šútorová Rôzne Správy

Záhada hrobu svätého Metoda: Hľadali ho aj pod Zoborom

Kde sa nachádza hrob svätého Metoda? Nevyriešená otázka, ktorá kradne spánok už mnohým generáciám vedcov či archeológov.

Ilustračný obrázok k článku Záhada hrobu svätého Metoda: Hľadali ho aj pod Zoborom
Zdroj: TASR

Kde bol pochovaný veľkomoravský arcibiskup Metod? Otázka zamestnáva už dlhé roky mnohých vedcov. Lokalita, v ktorej leží telesná schránka sv. Metoda, však doposiaľ nemusí byť presne určená. Akousi indíciou je dobový zápis, podľa ktorého mal byť Metodov hrob uložený v stene veľkého moravského chrámu za oltárom svätej Bohorodičky.

Možné lokality hrobu

Metodov hrob hľadali na množstve lokalít, medzi nimi aj v Nitre a Zlatých Moravciach, v Trenčíne či v Maďarsku a Srbsku. Medzi odborníkmi sa intenzívnejšie skloňuje niekoľko lokalít. Jednou z nich sú Mikulčice, ktoré sa nachádzajú na moravskej strane hranice Moravy a Slovenska v blízkosti dnešných slovenských Kopčian. Asi dva kilometre od Mikulčíc stojí chrám sv. Margity Antiochijskej. V 60. rokoch minulého storočia sa tam uskutočnili najrozsiahlejšie archeologické vykopávky, pri ktorých bol objavený hrob č. 580. Archeológovia sa domnievali, že by mohol byť Metodov.

Mikulčice alebo Sady

Podrobne sa témou Metodovho hrobu zaoberá aj autor článku Záhady dvoch veľkomoravských hrobov, Igor Kišš. Ten vo svojom článku píše, že predpoklad o Metodovom hrobe v Mikulčiciach niektorí archeológovia novšie vylučujú a tvrdia, že nájdený hrob najskôr patril nejakému veľmožovi a nie cirkevnému hodnostárovi. „Pochovaný mal totiž v rukách meč a vedľa neho sa našlo vedierko. Do hrobu veľkého arcibiskupa Metoda by neboli položili takéto dva artefakty,“ uvádza Igor Kišš na webe Slovenské národné noviny.

Druhou lokalitou umiestnenia pozostatkov sv. Metoda mohla byť Sadská výšina pri Uherském Hradišti. Hypotézu publikoval Vilém Hrubý v časopise Slovenská archeológia. Hypotéza však podľa viacerých odborníkov nestála na presvedčivých dôkazoch, pretože hrob bol zničený.

Zdroj: TASR

Logicky sa však naskytá otázka, či nemohol byť jeden zo solúnsky bratov pochovaný práve v Nitre. V časoch Veľkej Moravy bola Nitra minimálne stredoeurópskou metropolou. Ján Chryzostom kardinál Korec vyhlásil, že Nitra bola vôbec prvé biskupstvo v tejto časti strednej Európy.

Stopy vedú aj pod Zobor

Pátraním po odpovedi sa zaoberal aj Martin Pukanec z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa, ktorý uverejnil svoje poznatky v časopise Slovenská reč. V článku autor hypoteticky uvažuje nad možnosťou, že Metod mohol byť pochovaný na území, ktorým preteká rieka Kadaň ( ľavostranný prítok Nitry, pozn.). Čo predstavuje obce Štitáre, Pohranice, Lapáš a Golianovo. „Hľadanie hrobu sv. Metoda sa opiera o viacero starých textov. V Živote Metoda XVII sa píše, že Metoda uložili v „съборьнѣи цр(ь)къви“ (MMFH II, 1967, s. 162). Otázkou je, čo táto sъborьnaja cirkev, teda kostol, je. Autori MMFH to prekladajú ako „kapitulný chrám“, resp. stoličný, synodálny, hlavný chrám (MMFH II, 1967, s. 162). Vieme, že jediné známe moravské biskupstvo bolo v Nitre. Pri Nitre sa nachádza vrch Zobor, ktorého názov sa etymologizuje aj od slova sъborъ vo význame „kláštor“ (pozri Lutterer – Majtán – Šrámek, 1982, s. 348), čo by vari mohlo byť rovnako riešenie hádanky,“ konštatuje Martin Pukanec.

Zmienka o pohrebe

Ako píše Martin Pukanec v článku, na základe rozboru viacerých textov ukazuje Ján Stanislav, že pohreb sa konal v Nitre a že umrel v prostredí, kde bol panovníkom . „V Živote Metoda je totiž zmienka, že Metod požehnal pred smrťou knieža, a v Bulharskej legende sa hovorí, že Metod kniežaťu predpovedal, že o tri dni umrie,“ dodáva Martin Pukanec. Ako ďalej uvádza vo svojom článku Martin Pukanec, z tohto vyplýva, že Svätopluk bol vtedy osobne prítomný a rozlúčil sa s Metodom.

Martin Pukanec sa opiera aj o ďalšie zistenia Ján Stanislava, ktorý uvádza, že na rovine pod starým nitrianskym hradom je skutočne aj kostol Panny Márie, ktorý sa spomína v roku 1248, a pýta sa, kedy naozaj vznikol.

Hrob ostáva záhadou

Či sa v tejto časti Veľkej Moravy dal pochovať sv. Metod nie je dokázané. „Onomastický rozbor a následné hľadanie konkrétnej moravskej rieky a konkrétneho moravského mesta nás zaviedli tam, kam J. Stanislava jeho analýza textu, teda do blízkosti Nitry. Aj po hypotetickom určení Pohraníc ako hľadaného mesta môžeme ale uzavrieť, že problém lokalizácie Metodovho hrobu sa ani onomastickou cestou presvedčivo vyriešiť nepodaril,“ dodáva na záver Martin Pukanec.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie