Lucia Lauková Správy

Konanie k prestavbe kotolne na bytovku v Nitre dostalo stopku: Dôvodov je viacero

Stavebný úrad prerušil územné konanie k spornej dostavbe bývalého energobloku, proti ktorej bola spísaná aj petícia. Navrhovateľ dostal mesačné ultimátum.

Ilustračný obrázok k článku Konanie k prestavbe kotolne na bytovku v Nitre dostalo stopku: Dôvodov je viacero
5
Galéria

Mesiac od začatia konania k projektu, ktorým sa má zmeniť bývalá kotolňa na Ďurkovej ulici na viacpodlažný bytový dom, prišlo prerušenie konania. Rozhodnutie stavebného úradu vzišlo po ústnom konaní, na ktorom jeho účastníci podali viaceré námietky a pripomienky.

Navrhovateľ dostal od stavebného úradu 30 dňovú lehotu na doplnenie podania. „Ak návrh v uvedenej lehote nebude doplnený požadovanými podkladmi, podľa § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, územné konanie sa zastaví,“ píše stavebný úrad v oznámení o prerušení konania.

Bude sa búrať?

Stavebná firma 2+2 s. r. o., ktorú v konaní zastupuje spoločnosť moravcik-schroner s. r. o bude musieť v stanovenej lehote zodpovedať 15 bodov.

Mesto Nitra žiada stavebníka o objasnenie či ide o nadstavbu a prestavbu, alebo či pôvodná stavba bude celá odstránená. Ako príklad uvádza strany 26–27, kde sa podľa mesta uvádza, že celý jestvujúci objekt sa zbúra.

Podzemné podlažie

Podľa mesta tiež z dokumentácie nie je jasné ako vznikne prvé podzemné podlažie. „Nakoľko vstup od trafostanice z jestvujúcej cesty je v úrovni jestvujúceho podlažia. Takže nevieme, ako vznikne to podzemné podlažie, uvádzané v dokumentácii. Z toho dôvodu trváme na miestnom zisťovaní, nakoľko si chceme ozrejmiť, či sa v jestvujúcej budove nachádza podzemné podlažie. V opačnom prípade (ak tam nie je) nám nie je zrejmé, ako bude dobudované pri plánovanej (uvádzanej) nadstavbe,“ píše sa v oznámení.

Okrem toho mesto žiada doplniť, kde budú umiestnené smetné nádoby, prepracovať ustúpené podlažie podľa územného plánu, doložiť hydrogeologický, geologický a protihlukový posudok, ako aj posudok o množstve Radónu či štúdiu na prepočet zelene na počet obyvateľov.

Nezrovnalosti v projekte

Mesto upozorňuje navrhovateľa aj na viaceré nezrovnalosti v projekte. „V dokumentácii sa raz píše o podzemnom podlaží a piatich nadzemných podlažiach, potom len o piatich nadzemných a jednom ustúpenom podlaží. Raz o nadstavbe a prestavbe, potom zasa o novostavbe. Z toho dôvodu žiadame upresniť, či sa jedná o nadstavbu a prestavbu, alebo novostavbu,“ uvádza mesto v oznámení.

Stavebník musí ďalej predložiť statický posudok o tom, či jestvujúca stavba je schopná uniesť zaťaženie ďalších podlaží, dopravné posúdenie o vplyve ďalších áut na súčasnu dopravnú situáciu. „Stavba je osadená v rozpore s Vyhláškou 532, nakoľko sa prístupová komunikácia (prístup z Párovskej cesty) nenachádza minimálne 3 m od navrhovanej nadstavby, ktorá má navrhnuté okná z obytných miestností priamo nad touto komunikáciou,“ upozorňuje mesto. Problematicky má byť v dokumentácii podľa mesta zapísané aj napojenie optickej siete.

Navrhli aj výmenu pozemkov

Mesto sa v oznámení stavebníka tiež pýta, kde bude umiestnené prekladané parkovacie miesto pre vozidlá telesne postihnutých osôb a kde budú parkovať súčasní občania, ktorí parkujú na prístupovej komunikácii.

Na záver účastníci konania žiadajú zástupcu investora, aby rokoval s mestom o výmene pozemkov. Jeden z účastníkov konania dal návrh, aby investor zrekonštruoval objekt a postavil maximálne nadstavbu krovu pre ochranu stavby.

FOTO: Bývalá kotolňa na Ďurkovej ulici v Nitre
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM