Výskum pod Jaguarom v Nitre: Sieť osád bola na ploche väčšej ako dnešné mesto

Centrálna nitrianska aglomerácia bola vo včasnom stredoveku obrovského rozsahu. Podľa výskumov archeológov patrí Nitra k najvýznamnejším stredoeurópskym centrám tej doby.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Výskum pod Jaguarom v Nitre: Sieť osád bola na ploche väčšej ako dnešné mesto
Zdroj: Matej Ruttkay

Slovenským archeológom sa počas tohtoročnej výskumnej sezóny podarilo objaviť viaceré významné nálezy z obdobia včasného stredoveku i z čias Veľkej Moravy. K dôležitým patril súbor výskumov na stavbe infraštruktúry závodu Jaguar Land Rover v Nitre a v blízkosti susediacich obcí Lužianky a Čakajovce.

Ocitnú sa pod cestami

Vedci sa zamerali predovšetkým na výskum lokalít, ktoré sa čoskoro ocitnú pod budúcimi cestami a parkoviskami. „Prioritou bol výskum štyroch polykultúrnych nálezísk, kde sa nachádzajú archeologické objekty vo viacerých vrstvách nad sebou a kde hrúbka kultúrnych vrstiev dosahuje miestami až dva metre,“ uviedol riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay.

Sieť osád väčšia ako mesto

Podľa jeho slov bolo mimoriadne dôležité zistenie, že na každej zo skúmaných plôch sa zistili sídliská z včasného stredoveku datované v rozmedzí 7. až 10. storočia. „Typickým objektom sú zemnice s kamennou pecou v rohu. Je to ďalší z dokladov obrovského rozsahu centrálnej nitrianskej aglomerácie vo včasnom stredoveku, kde sa hustá sieť osád koncentrovala na ploche väčšej ako dnešné mesto. To zaraďuje Nitru k najvýznamnejším stredoeurópskym centrám tej doby,“ uviedol Ruttkay.

Nález pokladu

K významným včasnostredovekým a veľkomoravským lokalitám patrí aj súbor veľkomoravských hradísk v Bojnej, neďaleko Topoľčian, kde aj tento rok pokračoval systematický výskum. „Z tohtoročných objavov si zasluhuje osobitnú pozornosť nález pokladu ukrytého vo vnútri typickej slovanskej kamennej piecky. Išlo o súbor železných predmetov, ktoré mali v 9. až 10. storočí nesmiernu hodnotu. Pozostával z dvoch zväzkov vtedajšieho platidla, takzvaných sekerovitých hrivien. Okrem toho sa tu našla sekera, dláto, nôž, kľúče a ďalšie predmety. To, že vtedajší obyvateľ sa už pre predmety nevrátil, naznačuje násilný zánik objektu a asi aj celej lokality,“ uviedol Ruttkay.

Výskum kostola na Zobore

Dôležitý nález sa archeológom podaril aj pri výskume pod barokovým kostolom sv. Jozefa na Zobore, kde sa zachytili staršie fázy architektúr. „Nesmierny význam má objavenie sídliskových vrstiev a objektov z 9. až 11. storočia, ktoré jednoznačne dokladajú osídlenie tejto polohy už vo včasnom stredoveku. Okrem týchto nálezov máme za sebou aj ďalšiu sezónu výskumu veľkomoravského a pravekého hradiska Divinka, ktorá priniesla okrem nálezov najmä spresnenie datovania jednotlivých opevnení,“ doplnil Ruttkay.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame