Na cestách pre Jaguar odkryli objekty z čias Veľkej Moravy: Hrozí ich narušenie

Archeológovia preskúmali územie pod budúcimi cestami pre automobilku Jaguar v Nitre. Našli tu dôkazy o hustom osídlení Nitry.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Na cestách pre Jaguar odkryli objekty z čias Veľkej Moravy: Hrozí ich narušenie
Zdroj: TASR

Pod povrchom budúcej cestnej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť rastúcemu závodu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, je ukrytá časť nitrianskej histórie. V priemyselnom parku boli odhalené 4 náleziská.

Osady z doby kamennej

„Archeologický ústav preskúmal na rozsiahlej stavbe cestnej infraštruktúry pre Jaguar Land Rover časti štyroch archeologických nálezísk. Najvýraznejšie sú osady z mladšej a neskorej doby kamennej, doby bronzovej a včasného stredoveku,“ prezradil Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre.

„Osobitný význam má odkryv objektov zo staršej doby bronzovej a najmä v časnoslovanského osídlenia. Prítomnosť veľkomoravských objektov je ďalším dôkazom extrémne hustého osídlenia Nitry v 9.-10. storočí,“ uviedol Matej Ruttkay z Archeologického ústavu.

Hrozí ich narušenie

Ako dodal Matej Ruttkay, výskum sa blíži k záveru. Čo bude s náleziskami zatiaľ nie je známe. „Výskum v mieste výstavby už pomaly končíme a rokuje sa o výskume v ochrannom pásme stavieb, kde hrozí narušenie archeologických nálezísk obslužnými činnosťami,“ dodal riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre, Matej Ruttkay.

Letecký pohľad na výskum / Zdroj: Matej Ruttkay
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame