V Nitrianskom kraji majú vzniknúť nové špecializované zariadenia sociálnych služieb

Župa chce na území Nitrianskeho kraja zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb. Novú koncepciu chce postupne realizovať do roku 2023.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku V Nitrianskom kraji majú vzniknúť nové špecializované zariadenia sociálnych služieb
Zdroj: TASR

Finančne udržateľné sociálne služby založené na skutočných potrebách ľudí chce v nasledujúcich rokoch rozvíjať na svojom území Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Nová koncepcia schválená v decembri krajským zastupiteľstvom počíta s postupnými krokmi, ktoré sa majú zrealizovať do roku 2023.

Dvanásť priorít

Schválený materiál počíta s 12 prioritami. „Ich cieľom je zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj tých služieb, ktoré dnes chýbajú,“ konštatuje sa v prijatej koncepcii.

Tá počíta v rámci projektu deinštituciona­lizácie s vybudovaním nového zariadenia sociálnych služieb (ZSS) pre 66 klientov. Kraj by mal okrem toho v nasledujúcich rokoch zriadiť aj špecializované celoročné zariadenie pre deti a mladých dospelých s autizmom s kapacitou 27 osôb. Zároveň plánuje trvalo podporovať ZSS pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

NSK sa chce v rámci prijatej koncepcie viacej venovať podpore preventívnych sociálnych projektov a vytvoriť program celoživotného vzdelávania zamestnancov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zároveň bude rozvíjať spoluprácu s mestami, obcami a ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb na území NSK. Kraj chce tiež vytvárať podmienky na postupné zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb.

Zlepšenie podmienok

V rámci rozvoja sociálnej starostlivosti plánuje NSK udržiavať a ďalej rozširovať počty zamestnancov v ZSS, ktorým chce zároveň zlepšovať podmienky na ich prácu. Kraj chce okrem toho vytvoriť najmenej dve ďalšie špecializované zariadenia s celkovým počtom 80 miest, ktoré budú poskytovať starostlivosť podľa potrieb obyvateľov. Tiež sa zaviazal finančne podporovať sieť ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. „Ďalšou prioritou je podpora a vytváranie podmienok na poskytovanie ošetrovateľských výkonov v rámci dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti o ľudí, korí sú na tieto služby odkázaní,“ konštatuje sa v koncepcii.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR