V Nitre vzniklo prvé detské múzeum: Histórie sa tu žiaci môžu dotýkať, ROZHOVOR

Detské múzeá sú populárne najmä vo svete. Jedno už máme aj pod Zoborom. Deti má naučiť, že v múzeu nemusí byť vôbec nuda.

Lucia Šútorová

Minulý rok na jeseň vzniklo v Nitre nové múzeum určené pre deti. V tomto múzeu začali uplatňovať metódu „hands on“, čo znamená, že návštevníci si môžu na expozície siahnuť. O vzniku detského múzea Severka nám povedala viac jeho zakladateľka Silvia Eliašová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Katedre muzeológie FF UKF v Nitre. V minulosti sa podieľala na realizácii študentských výstav organizovaných každoročne na pôde Ponitrianskeho mú­zea.

„V našom múzeu návštevník nie je len pasívnym prijímateľom výkladu, ale aktívne participuje, dotýka sa a experimentuje, čím sledujeme docielenie pozitívneho zážitku,“ prezradila riaditeľka občianskeho združenia Detské múzeum Severka, Silvia Eliašová.

„Zároveň by sme chceli pomôcť k posilňovaniu imidžu slovenských múzeí, ktoré sa ani z ďaleka netešia takej popularite ako múzeá západných európskych krajín či v USA (kolíska detských múzeí), čo je vo veľkej miere spôsobené práve nepochopením želaní múzejného publika alebo prílišnou odbornosťou, ktorej návštevník nerozumie,“ dodala Silvia Eliašová.

Čo viedlo k vzniku múzea Severka?

Odpozorovaný záujem učiteľov a žiakov nitrianskych škôl o zážitkové stvárnenie tém z oblasti histórie viedol k myšlienke vytvoriť stálu formu múzejnej prezentácie pre deti a mládež s prihliadnutím na špecifiká detského publika. Tak na jeseň 2018 vzniklo Detské múzeum Severka, ktoré svoju prú výstavu odštartovalo v novembri 2018 pod názvom „Zo života cechov na Slovensku“ (potrvá do 15. februára) s heslom „Dozvedieť sa ako žili remeselníci v minulosti nemusí byť nuda“.

Pre deti akého veku je výstava určená?

Výstava je primárne určená deťom a školskej mládeži vo veku 5 až 14 rokov, pričom tematicky reflektuje štátny vzdelávací rámec. Súčasťou prehliadky je didaktický lektorský výklad.

Aké sú otváracie hodiny?

Múzeum zatiaľ nemá fixné otváracie hodiny, učitelia sa objednávajú na konkrétny termín. Vstupné je 1,50 na dieťa (v cene zahrnutý lektorát).

Čím je múzeum špecifické?

Uplatňovaný je princíp voľnej manipulácie s vystavenými exponátmi za účelom docielenia trvácnejšieho poznatku (maketa cechovej zástavy, pečatidlá, zvolávacia tabuľka, cechová truhlica, vývesný štít). Medzi základné princípy múzea patria interaktivita, demonštrácia (názornosť) a heuristika v podobe vytvárania poznatku formou vlastného skúmania. To všetko môžeme nájsť v improvizovanej dielni nitrianskych ševcov (neskôr obuvníci), ktorí sa v roku 1583 združili do prvého oficiálneho cechu v Nitre.

Ako to vyzerá v praxi?

Manipulácia s drevenými ševcovskými kopytami, sedenie na trojnožke (stolička ševcov) či sedlárskom koníku, pracovať s dobovou replikou šidla či privoňať si k ševcovskej smole je u nás povinné. V závere výstavy si deti v tvorivej dielni zhotovujú svoj vlastný vývesný štít a cechovú zástavu, ktoré si odnášajú so sebou s možnosťou vystavenia v školskej triede.

Čo je hlavným cieľom múzea?

Nakoľko detské múzea existujú vo svete už vyše sto rokov, vieme, že patria k najpopulárnejším múzejným formám a majú potenciál pozitívne vplývať na dieťa počas jeho vzdelávania, výchovy a dospievania. Zároveň svojou povahou motivujú k navštevovaniu múzeí vo vyššom veku (často celoživotne), čiže sa aktívne podieľajú na vyššej vzdelanosti, občianskej angažovanosti a lokal patriotizmu. Detské múzeum Severka chce pôsobiť ako komunitné múzeum, pričom cieľovou skupinou je dieťa prichádzajúce so svojim učiteľom v rámci vyučovania za zážitkovým získavaním informácií (škola hrou), ktoré mu poskytneme. Zároveň sa múzeum plánuje zamerať na rodinu s deťmi, ktorej ponúka alternatívu ku komerčným formám trávenia voľného času, pričom sa deti nielen zabavia, ale získajú aj nový poznatok, zručnosť, a skúsenosť…

Aké výstavy plánujete najbližšie?

Ďalšiu výstavu plánujme otvoriť v apríli 2019, ktorej témou budú Inkovia.

Zdroj: Dnes24.sk