V Nitre plánuje investor novú obytnú zónu: Vyrásť v nej majú desiatky domov

Investor chce v Nitre vytvoriť novú zónu určenú na výstavbu rodinných domov. Zámer už navrhovateľ predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku V Nitre plánuje investor novú obytnú zónu: Vyrásť v nej majú desiatky domov
Zdroj: TASR

Investičným zámerom navrhovateľa je komplexná príprava územia pre výstavbu 27 rodinných domov v meste Nitra na Vašinovej ulici. Navrhovateľom zámeru je Peter Šindler, International Transport.

Rodinné domy

Celkovo je v lokalite navrhovaných 40 rodinných domov. Predmetom akutálne predkladaného zámeru je výstavba 27 rodinných domov, samostatne stojacich, jednopodlažných, prípadne dvojpodlažných vrátane podkrovia. Ako sa uvádza v zámere pre zisťovacie konanie, realizáciou tohto zámeru dôjde k funkčnému využitiu územia, ktoré nie je v rozpore s územným plánom.

Protihluková stena

Celková výmera plochy pre výstavbu predstavuje 25 722,0 m2, z toho plocha stavebných pozemkov pre 2. etapu je 13 023,0 m2. Okrem toho navrhovateľ ráta aj s výstavbou protihlukovej steny s nadzemnou výškou 2,5m v dĺžke 139,45m. „Predbežné investičné náklady budú rozpočtom určené v ďalšom stupni,“ uvádza sa v zámere.

Termín začatia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je naplánovaný na jún 2018. Práce by mali trvať do októbra 2019.

Podľa predloženého zámeru má byť dokumentácia riešenia jednotlivých rodinných domov predmetom samostatnej projektovej prípravy na úrovni projektov pre stavebné povolenie a realizáciu. „Výška zástavby RD a dvojdomov je určená na dve nadzemné podlažia, t.j. prízemie a podkrovie. Maximálne 9m od podlahy prízemia,“ stojí v zámere.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame