Rok 2018 v znamení opráv: TOTO sú investičné akcie v mestských častiach Nitry

Mestské časti dostanú z rozpočtu po 200-tisíc eur. Pozrite sa na čo všetko by mali byť v tomto roku použité.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Rok 2018 v znamení opráv: TOTO sú investičné akcie v mestských častiach Nitry
Zdroj: TASR

Každý z výborov mestských častí bude môcť čerpať z mestského rozpočtu v roku 2018 po 200-tisíc eur na svoje investičné akcie. Schválené bolo aj financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry ešte v roku 2017, medzi ktorými je napríklad oprava mostu pri kompostárni či oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou.

Do 30. apríla má prednosta MsÚ v Nitre pripraviť návrh zaradenia a financovania investičných akcií v roku 2018. Ide o súvislú opravu parkoviska Wilsonovo nábrežie, súvislú opravu miestnej komunikácie Nábrežie mládeže (od NKS po areál bývalého Zväzarmu), súvislú opravu miestnej komuikácie Janka Kráľa, odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul., chodník k Liečebnému ústavu – vybudovanie, MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie, MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie a dofinancovanie multifunkčných a športových hál Hlboká a Diely.

Pozrite si schválené investičné akcie na rok 2018 v jednotlivých mestských častiach.

Investičné akcie

Mestská časť č.1 Horné a Dolné Krškany:

 • Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch
 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku
 • Súvislá oprava chodníka Novozámocká od č. 102 po predajňu Dynamik
 • Vybudovanie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Nitrafrost
 • Chodník na ulici K rieke

Mestská časť č. 2 Staré mesto:

 • Oprava miestnej komunikácie Braneckého 1–3 + VO
 • Súvislá oprava miestnej komunikácieKráľov­ská
 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Misionárska (od Nálepkovej po Banskú)
 • Oprava múrika Štefánikova 80 (nízky múrik)
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kraskova 7–9
 • Parkovisko Párovská 2–4–6 (SO 32 a SO 33 PD revit. Párovce)
 • Oplotenie oddeľujúce AS od MŠ a BD Štefánikova 124–126 (plotový dielec)

Metská časť č. 3 Čermáň:

 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Bottova – dokončenie
 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Čulenova (od Bottovej po Železničiarsku)
 • Autobusový prístrešok Červenova ul.

Mestská časť č. 4 Klokočina:

 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Alexyho – 2.etapa
 • Rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou
 • Debarierizácia vstupu do Domu Matice slovenskej

Mestská časť č. 5 Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce:

 • Chodník Štúrova od starého cintorína k žel. trati
 • Autobusový prístrešok Štúrova/Bolečkova
 • Chodník Nová Osada
 • Autobusový prístrešok Lukov Dvor
 • Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou
 • Súvislá oprava chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská
 • Súvislá oprava chodníka Dunajská 12–18
 • Kamerový systém Telgártska – doplnenie
 • Odvodnenie BD Na Hôrke 1–5

Metská časť č. 6 Zobor, Dražovce:

 • Súvislá oprava miestnej komunikácie Pod Zlatým brehom od Svätoplukovej č.19 po Svätoubanskú č. 16 –dofinancovanie
 • Súvislá oprava chodníka Radová ulica od č. 11 po č. 41
 • Súvislá oprava chodníka Panská dolina
 • Obnova exteriéru – Objekt futbalového štadiónu Drážovce
 • Súvislá oprava cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozoborskej po Podhájsku
 • Dovybavenie KC Zobor
 • Označenie KC Zobor a
 • Označenie tabule ku KC Zobor

Mestská časť č. 7 Chrenová, Janíkovce

 • Projektová dokumentácia rozšírenie miestnej komunikácie Nábrežie mládeže pri ZŠ
 • Projektová dokumentácia úprava križovatky Levická – Vrábelská
 • Projektová dokumentácia prechod pre chodcov Levická – Žitavská
 • Projektová dokumentácia prechod pre chodcov križovatka Dlhá – Hlavná
 • Projektová dokumentácia prechod pre chodcov ul. Hlavná pri MŠ a Jednote
 • Projektová dokumentácia prechod pre chodcov Dlhá – Letecká
 • Rozšírenie parkoviska Ľ. Okánika 8
 • Verejné osvetlenie chodník pri Atletickom štadióne, ul. Ďurčanského, pešia zóna Kremnická
 • Prepojovací chodník Za humnami 34
 • Súvislá oprava chodníka Dlhá 76–86
 • Súvislá oprava plochy BD Tríbečská 1–3
 • Chodník BD Štiavnická 18
 • Parkovisko Ždiarska
 • Súvislá oprava átrium ZŠ Fatranská
 • Súvislá oprava chodníkov pri ZŠ Topoľová
 • Súvislá oprava chodníkov areál ZŠ Nábrežie mládeže
 • DI Vašinov park a futbal. ihrisko Janíkovce nové prvky
 • Chodník cintorín Janíkovce
 • Prepojovací chodník Ďurčanského 4

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk