Mesto zverejnilo MAPU ukončených investičných akcií: TOTO sa v Nitre spravilo

Mesto Nitra informuje o investičných akciách, ktoré zrealizovalo do konca septembra. Celkovo sa do mestských častí investovali necelé 4 milióny eur.

Lucia Šútorová

Mesto Nitra zverejnilo na svojom webe ukončené investičné akcie v jednotlivých mestských častiach. Celková hodnota investícií do 1. októbra 2017 dosiahla výšku 3 879 388 eur.

Najviac sa pracovalo v Starom meste

Investičné akcie v najvyššej hodnote boli zrealizované v časti Staré mesto, a to za viac ako 1 233 000 eur. Najvyššou položkou bola nová telocvičňa ZŠ Tulipánová za 487 752 eur. Ďalšími položkami sú zateplenie štítu a rozšírenie sky boxov zo západnej strany na Zimnom štadióne za viac ako 136-tisíc eur a rekonštrukcia ZŠ Kniežaťa Pribinu v hodnote 96 651. Celkovo vrátane spomínaných akcií, bolo ukončených 18 investičných ak­cií.

Investície v Krškanoch

V Krškanoch mesto zrealizovalo investičné akcie za 794 855 eur. Najviac peňazí mesto investovalo do dobudovania kanalizačných odbočení v Dolných Krškanoch. Ďalšou nákladnou investíciou bola oprava chodníkov na Novozámockej ulici za viac ako 126-tisíc eur. Celkovo mesto zrealizovalo v časti Krškany 9 investičných ak­cií.

Na Klokočine bolo k 1. októbru 2017 ukončených 10 investičných akcií v hodnote 637 656 eur. Najviac z rozpočtu 254 400 eur išlo z rozpočtu miestnu komunikáciu na Bellovej ulici. V septembri bola ukončená aj súvislá oprava komunikácie na Nedbalovej ulici za viac ako 131-tisíc eur.

Chrenová a Janíkovce

Na Chrenovej a Janíkovciach bolo zrealizovaných 13 investičných akcií za 523 430 eur. Najviac peňazí, takmer 150-tisíc si vyžiadala súvislá oprava miestnej komunikácie ul. Ľ. Okánika s novým chodníkom. Takmer 120-tisíc eur išlo z rozpočtu na obnovu materskej školy Topoľová.

Zobor a Dražovce

Sedem ďalších investičných akcií bolo zrealizovaných v mestských častiach Zobor a Dražovce za 420 550 eur. Medzi nimi súvislá oprava komunikácie Chmeľová dolina za takmer 250-tisíc eur. Zrealizovaná bola aj výdajňa stravy v Kultúrnom dome Dražovce za 66 637 eur.

Najmenej na Čermáni

Zo všetkých mestských častí bolo najmenej investičných akcií zrealizovaných na Čermáni. Celkovo tam boli ukončené 4 investičné akcie za 244 035 eur. Najviac mesto investovalo do komunikácie na ulici J. Mrvu, a to 100-tisíc eur. Opravený bol chodník na Dolnočermánskej ul. či bezpečné priechody na železničiarskej u­lici.

Pripravuje ďalšie investície

Ako uvádza radnica na svojom webe, pokračujú tiež opravy ciest a chodníkov, ako aj ďalšie investície v rôznych oblastiach. „Zároveň má mesto v rezervnom fonde 1,5 až 2 mil. eur, ktoré môže použiť v prípade mimoriadnych udalostí,“ uvádza mesto Nitra. Na dobudovanie cyklotrás v Nitre získalo mesto finančný príspevok 3,7 mil. eur.

Investičná mapa Nitry, priložená v galérii, zobrazuje ukončené investičné akcie. Ako dodáva radnica, ďalšie budú dopĺňané priebežne do konca roka 2017.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame