Priemyselný park v Nitre bude mať obchodné centrum i hotel: Stavať sa má koncom roka

Nové People Centre by malo poskytovať zamestnancom a návštevníkom strategického parku služby od ubytovanie po nákupy. V rámci neho tu má vzniknúť aj obchodné centrum.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Priemyselný park v Nitre bude mať obchodné centrum i hotel: Stavať sa má koncom roka
Zdroj: TASR

Dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva a výstavby SR MH Invest plánuje postaviť v Strategickom parku Nitra areál People Centre. Jeho primárnou funkciou bude poskytovanie služieb zamestnancom a návštevníkom strategického parku. Podľa vedenia MH Invest by People Centre malo plniť základné funkcie občianskej vybavenosti – zdravotnícke služby, maloobchod a verejné stravovanie, zariadenia na trávenie voľného času a ubytovacie zariadenia na krátkodobé či prechodné ubytovanie.

Začiatok výstavby

Nový areál by mal vzniknúť v juhovýchodnom cípe strategického parku v južnej časti katastra Dražoviec na pozemkoch s celkovou výmerou 2,48 hektára. Začiatok výstavby je naplánovaný na koniec tohto roka, centrum by malo začať slúžiť návštevníkom v prvom štvrťroku 2020. Predpokladané investičné náklady predstavujú 9,3 milióna eur, vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác či technologických zariadení budú presne stanovené počas procesu výstavby.

Obchody aj ubytovanie

Ťažiskovým funkčným celkom areálu People Centre bude podľa MH Investu obchodné centrum s variabilne deliteľnými priestormi pre prevádzky maloobchodu, služieb a verejného stravovania. Ubytovacie zariadenie kategórie garni hotel strednej triedy bude disponovať 160 lôžkami v 80 izbách s vlastným sanitárnym príslušenstvom. Multifunkčný pavilón bude pozostávať z variabilne deliteľných priestorov pre prevádzky služieb a verejného stravovania a z priestorov zdravotníckeho centra.

Ďalšie prevádzky

Nachádzať by sa v ňom mali prevádzky služieb, reštaurácia, kaviareň, rýchle občerstvenie, dve ambulancie všeobecného lekára, dve ambulancie stomatológa a dve ambulancie posudkového lekára. V rámci spevnených plôch je v južnej časti areálu navrhnutá samoobslužná modulová bezdotyková autoumyváreň s piatimi boxami.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame