Lucia Lauková Správy

Potrebuje Nitra ďalší polyfunkčný objekt? 139 občanov je proti a spísali petíciu

V Nitre by mohol vyrásť nový polyfunkčný objekt. Viacerí občania z tejto myšlienky radosť nemajú. Oveľa radšej by si užívali to málo zelene čo im pri bytovej výstavbe ostalo. Spísali petíciu.

Ilustračný obrázok k článku Potrebuje Nitra ďalší polyfunkčný objekt? 139 občanov je proti a spísali petíciu
Foto: Slávka Kellová

Návrh na vydanie územného rozhodnutia novostavby pod názvom Polyfunkčný objekt podal navrhovateľ ešte v decembri minulého roka. O začatí územného konania informoval Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku 17. marca 2016 verejnou vyhláškou.

Pozemok, na ktorom by chcel navrhovateľ vybudovať polyfunkčný objekt sa nachádza medzi Podzámskou ulicou a komunikáciami existujúcej bytovej zástavbe na Mostnej ulici. Podľa popisu stavby má mať budova pôdorysu L s dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovím rozmery 54,711 × 16,500 a 43,079 × 15,0­50 metrov.

Fitness aj apartmány

Využitie bude typické pre podobné objekty. „Navrhovaný polyfunkčný objekt bude vytvárať disponibilné priestory pre byty resp. apartmány rôzneho plošného štandardu, priestor pre šport a relax ( fitness ) a priestory na parkovanie resp. odstavenie osobných automobilov v uzavretej hromadnej garáži resp. na vonkajších spevnených plochách. Ďalej na I.NP je riešená hromadná garáž, spolu 20 parkovacích miest, výťah a kotolňa. Na II. NP a v podkroví je navrhnutých spolu 11 bytových jednotiek rôznej veľkosti a 9 samostatných apartmánov,“ píše sa vo verejnej vyhláške

Realizácia takéhoto projektu si vyžaduje podľa rozsahu stavby niekoľko zásahov do okolia. „Pred realizáciou polyfunkčného objektu, inžinierskych sietí a spevnených plôch sa vykoná zobratie ornice a hrubá terénna úprava. Časť zelene bude potrebné pred výstavbou odstrániť,“ uvádza sa vo verejnej vyhláške.

Neberte nám zeleň!

Výstavba takého objektu sa však nepáči viacerým občanom. Na vyjadrenie svojho nesúhlasu podpísalo 139 občanov petíciu s názvom Neberte nám zeleň, slnko a pokoj. Petíciu prešetril hlavný kontrolór mesta Nitry Darina Keselyová a o výsledku informovala koncom mája. „Občania podpísaní pod petíciou namietajú proti výstavbe Polyfunkčného objektu na Podzámskej ulici. Svoje námietky odôvodňujú tým, že výstavbou bude znehodnotená zelená plocha, budú vyrúbané stromy, zamedzí sa prístup svetla a slnka do už existujúcich bytových domov, zhorší sa komfort bývania a dopravná situácia, najmä parkovanie,“ opisuje Darina Keselyová.

„Občania sa ďalej domnievajú, že do historickej časti mesta nepatrí situovať modernú stavbu, ktorá znehodnotí celkový ráz starobylej časti mesta. Občania žiadajú nepovoliť realizáciu stavby na tomto pozemku a ponechať ho na zeleň, relaxáciu a oddych. Zároveň žiadajú zmeniť územný plán mesta tak, aby tento pozemok bol vyňatý z určenia na zastavanie a bol ponechaný ako zeleň,“ uvádza Darina Keselyová. Ako ďalej uvádza Darina Keselyová o obstaraní zmien a doplnkov ÚPN CMZ rozhoduje mestské zastupiteľstvo. „Požiadavka na zmenu ÚPN CMZ je útvarom hlavného architekta evidovaná ako návrh na zmeny a doplnky ÚPN CMZ č. 2,“ dodala Darina Keselyová.

Na záver dodáva Darina Keselyová vo výsledku prešetrenia petície, že príslušný výbor mestskej časti vydal k investičnému zámeru Polyfunkčný objekt na Podzámskej ul. súhlasné stanovisko.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM