Správy Samospráva

Poslanci rozhodli o dofinancovaní súkromných a cirkevných škôl na území Nitry

Súkromné či cirkevné školy v Nitre budú dostávať porovnateľnú dotáciu na dieťa s tými mestskými. Po novom dôjde aj k navýšeniu financií pre mestské školy.

Zdroj: Dnes24.sk

Pri financovaní škôl a školských zariadení na území Nitry sa po novom nebude rozlišovať či ide o mestskú, cirkevnú či súkromnú inštitúciu. Rozhodli o tom poslanci vo štvrtok 31. januára na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Koeficient na žiaka súkromných a cirkevných zariadení bude po novom takmer na jednej úrovni s mestskými.

Do školstva v Nitre má ísť po prijatých zmenách viac o jeden milión eur. „Naše deti chodia nielen do mestských škôl a školských zariadení, ale aj do súkromných a cirkevných. Je na čase, aby sme dali týmto vzdelávacím inštitúciám jasne najavo, že si ich prácu  vážime. Preto je fér, aby dostávali porovnateľnú dotáciu na dieťa,“ hovorí primátor mesta Marek Hattas. 

Financovanie z daní

Ako vysvetľuje radnica, školy a školské zariadenia sú financované najmä z podielových daní obcí. Obce majú právo na ich prerozdelenie podľa vlastných potrieb. Dodržať však musia minimálnu výšku 88% na žiaka neštátnych škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR zo sumy, ktorú poskytnú školám a školským zariadeniam v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na mzdy, odvody a prevádzku. „Nitra toto percento navýšila na 97%, čo je vôbec najviac v histórii,“ uviedol Henrich Varga, hovorca mesta Nitry.

Na možné riziká takého navyšovania upozornila poslankyňa Marta Rácová. „Obávam sa, že na to nie sme finančne pripravení a urobili sme toto rozhodnutie skokom. Navyše sme podľa môjho názoru zvýhodnili niektoré súkromné školy, pretože majú viaczdrojové financovanie. Nie som zásadne proti navýšeniu financovania, ale mám obavy, že nezostanú finančné prostriedky na riešenie problémov škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra,“ povedala.

Poslankyňa Anna Šmehilová považuje návrh za prepracovaný. „Jasne definuje financovanie z iných zdrojov. Podielové dane nie sú určené len pre naše školy. Sú určené na žiaka. Nie je preto podstatné, ktorú školu dieťa navštevuje, nakoľko každý má zákonné právo na výber školy,“ uviedla Anna Šmehilová.

Rodičia si môžu vybrať

Podľa viceprimátora Daniela Balka majú rodičia plné právo rozhodnúť sa pri výbere vzdelávacieho procesu medzi cirkevnou, súkromnou alebo štátnou školou a preto by žiadna zo škôl v školskej sieti a žiadne riadne uznané školské zariadenie nemalo byť diskriminované.

Podľa primátora mesta Mareka Hattasa Slovensko padá v rebríčku OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) aj preto, že školy v našej krajine sú podfinancované. „Kvalitné vzdelávanie a výchova našich detí by mali byť na prvom mieste. Preto by malo byť dnešné rozhodnutie zastupiteľstva pre Nitru oslavou školstva,“ dodal primátor Marek Hattas.

Foto: ilustračné

Mestské zastupiteľstvo v Nitre, 31. januára 2019
8
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie