Ilustračný obrázok k článku Podpora inovácií a mladých talentov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Zdroj: SPU Nitra

Podpora inovácií a mladých talentov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre realizujú aktivity v rámci EIT Food Hub s cieľom podporovať a rozvíjať talenty z radov študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj širokej verejnosti v tvorbe inovácií v agropotravinárstve.

Tlačové správy
Tlačové správy

Podpora inovácií a mladých talentov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre realizujú aktivity v rámci EIT Food Hub s cieľom podporovať a rozvíjať talenty z radov študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj širokej verejnosti v tvorbe inovácií v agropotravinárstve.

Ilustračný obrázok k článku Podpora inovácií a mladých talentov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Zdroj: SPU Nitra
Zdroj: SPU Nitra

SPU v Nitre tvorí jediný EIT Food Hub na Slovensku už od roku 2019 a je uznávaným hráčom v miestnych inovačných ekosystémoch. EIT Food ako jeden z inovatívnych spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) prináša riešenie globálnych výziev v agropotravi­nárskom sektore.

Jednou z úspešných aktivít EIT Food Hub-u na SPU v Nitre bol interaktívny workshop s názvom „From idea to consumer“, súčasťou ktorého boli odborné prednášky a viackrokové interaktívne úlohy spojené s dizajnovaním inovatívneho potravinárskeho produktu.

Zdroj: SPU Nitra

Odborný workshop „GROW“ s cieľom revitalizácie agropotravinárskych reťazcov prostredníctvom udržateľných inovácií nastolil témy obnovy tradičných plodín a liečivých rastlín a podnietil diskusie o ochrane biodiverzity, inovatívnych prístupoch ku klimatickej zmene a trvalo udržateľnom poľnohospodárstve.

EIT Food Hub každý rok organizuje aj „Awareness day“ na šírenie povedomia o inováciách a nových trendoch v agropotravi­nárstve. Na nedávnom podujatí bol priblížený vývoj pekárenských výrobkov s pridanou hodnotou, optimalizácia výroby biobiltongu, alternatívne prístupy k vyhodnoteniu senzorických dát, ale aj inovácie v zabezpečení pohotovostných dávok potravín (PODAP) pre vojakov v poli a jedlé kvety a jedlý hmyz ako netradičné zdroje potravín. Okrem toho bol diskutovaný aj neuromarketing v praxi na Slovensku a perspektívy a ohrozenia európskeho včelárstva.

Zdroj: SPU Nitra

Aj vďaka EIT Food Hub-u na SPU v Nitre a zapojenia sa do implementácie projektu „RIS Consumer Engagement Labs“ sa na slovenský trh dostal prvý inovatívny potravinársky produkt určený pre seniorov – raňajková kaša s unikátnou receptúrou, ktorá je výživovo presne modifikovaná pre skupinu ľudí nad 65 rokov s kľúčovými atribútmi ako efektivita, priaznivý vplyv na zdravie, jednoduchá príprava či nezameniteľná chuť, čím spĺňa chuťové a výživové preferencie starších spotrebiteľov.

A ako úspešné projekty v rámci programov „EIT Innovation Prizes“ a „EIT Jumpstarter“ boli uvedené inovatívne start-upy EcoDish a BioConvert ako krok k obehovému hospodárstvu, ktoré je zásadné pre smerovanie agropotravinárskeho odvetvia k dlhodobo udržateľnému rozvoju.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zdroj: SPU Nitra

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: SPU Nitra
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín