Zlatica Gregorová Rôzne

Nájomcom pôdy vznikla nová povinnosť: Nezabudnite nahlásiť údaje za rok 2018

S novým rokom prichádzajú aj niektoré zmeny. Do 31. januára 2019 si svoju povinnosť musia splniť aj poľnohospodári.

Ilustračný obrázok k článku Nájomcom pôdy vznikla nová povinnosť: Nezabudnite nahlásiť údaje za rok 2018
40
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor oznamuje, že povinnosť sa týka každého, kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomného vzťahu. „Údaje je možné poskytnúť okresnému úradu listom či elektronicky. Prvým krokom je však vyplnenie formulára.

Údaje úradu

Podľa zákona č. 504/2003 Z.z.: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku,“uvádza okresný úrad.

Za hektár

„Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len „obvyklá výška nájomného“) sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku,“ vysvetľujú pracovníci Okresného úradu Šaľa, Pozemkový a lesný odbor.

Kam poslať?

Sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok môžu nájomcovia zasielať v tabuľkovej forme v listinnej podobe na adresu: OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu: marcela.mlcuchova@minv.sk

Pozrite si fotografie z vlaňajších Dní poľa.

Foto: ilustračné

Pri Šali sa stretli pestovatelia: Konal sa Deň poľa 2018, FOTO
40
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM