Zlatica Gregorová Samospráva

Hájske vyhlásilo verejnú súťaž: Môžete si tam kúpiť pozemok

Cieľom súťaže je odkúpenie obecného majetku. Ten sa nachádza v katastrálnom území dediny.

Ilustračný obrázok k článku Hájske vyhlásilo verejnú súťaž: Môžete si tam kúpiť pozemok
Zdroj: TASR

Celkovo ide takmer o pozemok s rozlohou tisíc metrov štvorcových. Kto ponúkne najvýhodnejšiu sumu, bude ich majiteľom. Minimálna cena, ktorú môžete ponúknuť je 14 595 eur.

Čo všetko musíte do obálky s návrhom vložiť?

Samozrejmosťou sú vaše kontaktné údaje a tel. číslo ako aj doklad o uhradení päťpercentnej zábezpeky a 33 eur ako manipulačného poplatku. Ak ste podnikateľom, k návrhu pripojíte kópiu Živnostenského listu, nepodnikateľ predloží kópiu Občianskeho preukazu a právnická osoba – výpis z Obchodného registra.

Ak ste nájomcom nehnuteľnosti, priložte aj doklad o nájme. „Podanie s návrhom kúpnej ceny nehnuteľnosti s osvedčeným podpisom záujemcu. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne nedoplatky voči obci Hájske,“ uvádza sa v podkladoch k súťaži.

Ak by ste si chceli nehnuteľnosť vopred obzrieť, jej obhliadka je možná počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod.  

Podmienky ku kúpe

Podľa stanovených podmienok by ste mali byť právnickou alebo fyzickou osobou, žijúcou na Slovensku. Svoj návrh s cenovou ponukou predložte najneskôr do 11. januára 2018 do 12.00 hod. a doručte ju na adresu Obec Hájske č. 410, 951 33. Uzatvorenú obálku označte nápisom „Súťaž – odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 7338/1 – „NEOTVÁRAŤ“, na ktorej uvedie svoje meno, priezvisko, resp. názov a adresu sídla.

Všetky ponuky budú vyhodnocované najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia súťaže a to na rokovaní Obecného zastupiteľstva. Poradie uchádzačov určia podľa toho, či bývajú v Hájskom, alebo tu podnikajú – budú uprednostnení a rozhodne aj samotná výška cenovej ponuky uchádzača.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM