Obávajú sa cudzincov: Spísali petíciu proti výstavbe ubytovne v Nitre

Obyvatelia Nitry, ktorí podpísali petíciu, nesúhlasia s výstavbou ubytovne na ich ulici. Majú obavy z narušenia bezpečnosti a pokoja.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Obávajú sa cudzincov: Spísali petíciu proti výstavbe ubytovne v Nitre
Zdroj: TASR

Obyvatelia Rybárskej a Štúrovej ulice spísali petíciu proti výstavbe ubytovne pre zamestnancov. Tá by mala byť vybudovaná na Rybárskej ulici pre firmu BULLA, s.r.o.

Obava z cudzincov

Ako sa uvádza v stanovisku o prešetretní petície, občania žiadajú zamietnuť návrh na uskutočnenie stavby. Dôvodom má byť zvýšenie premávky, narušenie bezpečnosti a pokoja na Rybárskej ulici a tiež obava, že navrhovateľ chce v objekte ubytovať občanov inej národnosti ako slovenskej. Pod petíciu sa podpísalo 27 ľudí.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (novostavby): „Ubytovňa pre zamestnancov“ na Rybárskej ulici v Nitre, spolu so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov, predložila spoločnosť BULLA s.r.o. ešte v júli 2017.

Začali stavať

Začiatkom tohto roka sa začalo územného konanie. „V stanovenej lehote účastníci územného konania vzniesli písomné námietky a pripomienky, z ktorých vyplýva, že na pozemkoch, na ktorých má byť umiestnená navrhovaná stavba prebieha stavebná činnosť a sú vybudované základové konštrukcie. Na základe týchto skutočností stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad a ďalej bude pokračovať v zmysle ustanovení stavebného zákona,“ uviedla v správe, hlavná kontrolórka mesta Nitra, Darina Keselyová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame