Nitrianska univerzita získala Národnú cenu za kvalitu: Z úspechu je nadšená

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa stala držiteľom Národnej ceny za kvalitu. Podľa vedenia UKF svedčí toto víťazstvo o výnimočnosti univerzity.

Aktualizované Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nitrianska univerzita získala Národnú cenu za kvalitu: Z úspechu je nadšená
Zdroj: TASR

Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa podarilo získať Národnú cenu za kvalitu 2017. Ocenenie, ktoré bude o niekoľko dní udeľovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, sa univerzite podarilo získať v kategórii C, v ktorej sú hodnotené organizácie verejného sektora.

Národný program kvality

Súťaž o túto cenu je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2017 až 2021. Jeho poslaním je podpora zlepšovania kvality nielen produktov, ale aj služieb v organizáciách vo verejnom i súkromnom sektore. „Do súťaže sa zapájajú tí, ktorí majú záujem posúdiť svoje systémy manažérstva kvality externými hodnotiteľmi,“ vysvetlila prorektorka UKF Marcela Verešová.

Víťazom svojej kategórie

UKF sa prihlásila k hodnoteniu kvality podľa modelu, ktorý je typický pre verejný sektor. „Je to model K, pri ktorom sú kritériá nastavené tak, aby boli hodnotené porovnateľné organizácie verejného sektora. My nevieme dodnes, koľko inštitúcií a organizácií zo Slovenska sa v tomto ročníku do súťaže prihlásilo. Vieme výsledok a ten výsledok je ten, že naša univerzita sa stala víťazom v tomto ročníku v kategórii C, čiže v kategórii organizácií verejného sektora,“ povedala Verešová.

Reakcie univerzity

Podľa vedenia UKF svedčí víťazstvo v súťaži o výnimočnosti univerzity. „Tešíme sa z tohto úspechu. Pravdou je, že nie je štandardné, že organizácia, ktorá sa prihlási aj zvíťazí. Skôr je to nastavené na raste, progrese a zlepšovaní. Nám sa hneď pri prvom prístupe k externému hodnoteniu podarilo zvíťaziť. Tešíme sa z toho, je to pre nás nesmierne veľký záväzok,“ dodala Verešová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame