Nitre hrozia dve petície i súdny spor: Nespokojní obyvatelia nechcú ďalšiu výstavbu

Na pozemku, ktorý kedysi patril mestu Nitra chce jeho terajší majiteľ postaviť bytový objekt. Obyvatelia sú proti výstavbe. Radnica ponúkla pozemky na zámenu, no nepomohla si.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nitre hrozia dve petície i súdny spor: Nespokojní obyvatelia nechcú ďalšiu výstavbu
Zdroj: TASR

Na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Nitre 24. novembra sa malo rokovať o zámere zameniť pozemok na Wilsonovom nábreží o výmere 5893 m2, patriaci mestu Nitra za pozemok na Podzámskej ulici s výmerou 1979 m2, ktorý patrí manželom Kepákovým z Nitry. Ako sa uvádza v materiáli, žiadatelia sú pripravení doplatiť Mestu Nitra rozdiel v cene stanovenej znaleckým posudkom. „Mesto by získalo 500-tisíc, to je celkom zaujímavá vec na ďalšie investície,“ hovorí primátor Jozef Dvonč.

O zámenu pozemku požiadali manželia Kepákoví, po vlne nesúhlasu okolitých obyvateľov s plánovanou výstavbou bytového domu, na ktorú, však v zmysle územného plánu, majú právo. Pozemok na Podzámskej ulici, bol mestom predávaný na ďalšiu výstavbu.

Za účelom predísť sporom, bola navrhnutá zámena pozemkov, avšak z jedného problému sú dva. Výstavbu totiž nechcú ani obyvatelia Podzámskej, ale zastavať si obyvatelia nechcú dať ani Wilsonovo nábrežie.

Návrh stiahli

Primátor, ktorý bol povinný materiál predložiť, hneď na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva navrhol materiál stiahnuť a nerokovať o ňom. Návrh poslanci schválili, a tak sa problém odložil. „Materiál bol stiahnutý, pretože neboli vyjasnené veci a máme hrozbu petícií z dvoch strán od obyvateľov, to znamená že som navrhoval aby sme to ešte raz prešli. Ja ako primátor, som povinný predkladať majetkový materiál, na základe žiadosti. V tomto prípade, sa dá očakávať, že pokiaľ nedôjde k nejakej dohode s manželmi Kepákovými, ktorí dali tú žiadosť o odkúpenie a riešenie tohto pozemku, tak budeme musieť predložiť tento materiál znovu 14. decembra,“ povedal primátor Nitry, Jozef Dvonč.

„Upozorňujem na to, že v priebehu prípravy materiálu sa ozvala aj firma Dynamik, ktorá má už asi 10 rokov žiadosť na parkovací dom v tomto území, čo tiež asi nie je normálne,“ dodal primátor Jozef Dvonč.

Prečo sa nerokovalo?

Dôvodom stiahnutia tohto materiálu je podľa primátora aj fakt, že plocha na nábreží by mohla byť využitá na pomocný most, ktorý by mohol byť potrebný pri plánovanej rekonštrukcii mosta na Štúrovej ulici. Takýto náhradný most, by mal riešiť problém s dopravou počas rekonštrukcie Univerzitného mosta. O takejto alternatíve sa generálny riaditeľ Slovenskej správe ciest nezmienil.

Hrozí súdny spor?

Napriek tomu, že väčšina poslancov bola za nerokovanie o zámere zameniť pozemky, niektorí poslanci to nepovažujú za rozumný krok. Poslanec Ján Greššo tvrdí, že za touto iniciatívou netreba hľadať žiadne kšeftovanie s pozemkami. So zámenou pozemku však on nesúhlasí. „Podstatou problému bola petícia zhruba 300 obyvateľov Podzámskej ulice, proti plánovanej výstavbe. To, že sa pozemok predal ešte v minulom zastupiteľstve cez dve obchodné verejné súťaže, prvá bola neúspešná druhá úspešná, to je stav, z ktorého dnes vychádzame. Terajší vlastník plánoval na Podzámskej ulici výstavbu, ktorá bola v rámci územného plánu. Na nepovolenie stavby teda neexistuje dôvod,“ hovorí mestský poslanec Ján Greššo.

Aj podľa poslanca Miloša Dovičoviča vznikol problém už pre 4 rokmi, keď mesto predalo pozemok na Podzámskej. „Dnes je toto dôsledok. O probléme bolo treba rozhodnúť teraz, z hľadiska pozemku na Wilsonovom nábreží,“ myslí si Miloš Dovičovič.

Manželia Kepákoví, ktorí si kúpili pozemok za účelom výstavby však majú aj ďalšiu možnosť ako riešiť tento problém. „To, že existuje odpor voči stavbe na Podzámskej, je síce legitímny názor tých ľudí, ale dôležitý je právny stav. Obávam sa, že potencionálny súdny spor takýmto spôsobom skôr privolávame,“ upozornil poslanec Miloš Dovičovič.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame