Mestský rozpočet na rok 2018: Nitra bude hospodáriť s vyše 60 miliónmi eur

Poslanci schválili rozpočet mesta Nitra na rok 2018. Najviac financií pritečie do mestskej kasy z daní.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Mestský rozpočet na rok 2018: Nitra bude hospodáriť s vyše 60 miliónmi eur
Zdroj: Dnes24.sk

Nitrianski mestskí poslanci schválili vo štvrtok rozpočet Nitry na rok 2018. Mesto bude mať vyrovnané hospodárenie, kde príjmy i výdavky budú vo výške 60 631 505 eur.

Bežné príjmy mesta dosiahnu sumu viac ako 59 miliónov eur. Pri výdavkoch vyše 52,3 milióna eur sa dosiahne prebytok bežného rozpočtu v hodnote viac ako sedem miliónov eur. Táto suma sa využije na vykrytie takmer 6-miliónového schodku pri finančných operáciách a viac ako miliónového schodku v kapitálovom rozpočte.

Najvyššie položky

Najviac financií pritečie do mestskej pokladnice z daní, ktoré predstavujú takmer 66 % z celkových príjmov v roku 2018. Väčšina zdrojov bude pochádzať z dane z príjmov fyzických osôb, z ktorej by do mestskej pokladnice malo prísť takmer 27,6 milióna eur. Na dani z nehnuteľností chce magistrát vybrať vyše 8,6 milióna eur a treťou najvyššou položkou sú príjmy z dane za tovary a služby, z ktorej viac ako 90 % príjmov predstavuje poplatok za komunálny odpad. Radnica predpokladá, že za na tejto dani vyberie viac ako 3,5 milióna eur.

Najväčšie výdavky

Najväčšie výdavky rozpočtu budú už tradične vynaložené na školstvo, ktoré na zabezpečenie chodu materských, základných a neštátnych škôl a školských zariadení spotrebuje takmer 44 % výdavkov mesta. Na druhom mieste je odbor komunálnych činností a životného prostredia, ktorý sa na výdavkoch mesta podieľa takmer 18 %.

Zadĺženosť sa nezvýši

„Konštatujem, že návrh rozpočtu nezvyšuje zadĺženosť mesta, bol zostavený na reálnych predpokladoch a zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy,“ uvádza sa v stanovisku hlavnej kontrolórky mesta Dariny Keselyovej. Tá zároveň pripomenula, že mesto musí dôsledne rešpektovať právne predpisy a dodržiavať maximálnu hospodárnosť pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.

Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča vytvára schválený rozpočet dobré podmienky na rozvoj mesta v roku 2018. „Sú v ňom pomenované aj akcie, ktoré zatiaľ nemajú finančné krytie, pretože čakáme na záverečný účet mesta. Návrh rozpočtu bol schválený bez väčších zmien a ja predpokladám, že je to dobré východisko pre budúci rok, takže v rámci posledného roku pred komunálnymi voľbami budeme môcť v Nitre niečo vybudovať,“ povedal po schválení rozpočtu Dvonč.

Menšie investície

Ako pripomenul, v mestskom rozpočte sa počíta aj s financovaním menších investičných akcií v jednotlivých mestských častiach. Celkovo na ne poslanci vyčlenili sumu 1,4 milióna eur. „Znamená to, že každý výbor mestskej časti dostal 200 000 eur a mohol si sám navrhnúť akcie, ktoré by sa mali na budúci rok realizovať,“ uviedol primátor.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame