Kreatívne centrum v Nitre: Vzniknúť by malo od začiatku budúceho roka

Objekt bývalého kina Palace a budovy v areáli bývalých kasární by sa mali zmeniť na Kreatívne centrum. Zriadiť ho chce mesto v budúcom roku.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Kreatívne centrum v Nitre: Vzniknúť by malo od začiatku budúceho roka
Zdroj: TASR

Mesto Nitra plánuje od začiatku budúceho roka zriadiť Kreatívne centrum ako jeho príspevkovú organizáciu. Cieľom je vytvorenie podpory kreatívcom, umelcom, talentom, ktorí môžu byť v procese vzdelávania či odbornej prípravy, ale aj neaktívnym, nezamestnaným osobám, osobám v slobodnom povolaní, neziskovým organizáciám v oblasti verejného a akademického sektora s najväčším kultúrnym a kreatívnym potenciálom v regióne i mimo krajského mesta.

Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča je potrebné vytvoriť takú organizáciu, ktorej štatút umožní aj podnikanie. Vygenerované peniaze by následne smerovali naspäť do kultúry. Návrh zriaďovacej listiny budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí.

Kreatívne centrum bude poskytovať služby otvoreného ateliéru, služby kreatívneho inkubátora pre fyzické osoby, služby kreatívneho akcelerátora pre fyzické i právnické osoby, networkingové služby. Pre potreby budovania centra je vyčlenený objekt bývalého Kina Palace a budovy v areáli bývalých kasární.

Podľa odhadov by náklady na spracovanie architektonickej štúdie Kreatívneho centra pre potreby žiadosti o nenávratný finančný príspevok mali v tomto roku dosiahnuť zhruba 25 000 eur. Predpokladané finančné dopady na rozpočet mesta v budúcom roku predstavujú 30 000 až 35 000 eur na mzdové a prevádzkové náklady, na zhruba 250 000 eur sú vyčíslené náklady na spracovanie projektovej dokumentácie po realizačnú dokumentáciu. Všetky tieto výdavky je možné spätne refundovať po podpísaní zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame