Agrobiotech v Nitre predstavil najnovšie výsledky: Skúma spermie i alergény, FOTO

Výskumné centrum Agrobiotech v Nitre sa môže pochváliť zaujímavými výsledkami.

Lucia Šútorová

Vo štvrtok 20. apríla sa na pôde Agrobiotechu v Nitre konalo stretnutie vedcov, ktorí prezentovali svoje doposiaľ dosiahnuté výsledky výskumov. Odborníci sa tu venujú dôležitým otázkam, ktoré môžu zlepšiť životy ľudí i zvierat. Výnimočnou prácou je výskum motility, alebo životaschopnosti spermií. „Ono sa každý nad tým pousmeje, ale je to mimoriadne dôležité nielen z hľadiska hospodárskych zvierat, ale aj v tej medicíne ľudskej,“ povedala riaditeľka Agrobiotechu, Tatiana Bojňanská.

Výskumy v Agrobiotechu

„Robí sa tu úžasný výskum na vývoj potravín s pridanou hodnotou, takých tých moderných s pozitívnym vplyvom na zdravie a následne na to veľmi dobre vybavené laboratóriá pre výživu ľudí, pre klinické testy. Vieme urobiť analýzy. Máme v rámci strednej Európy, špičkové laboratórium pre senzorickú analýzu potravín, ale nie pomocou hodnotiteľov, ale pomocou nástrojov, máme elektronický nos, oko, jazyk,“ hovorí Tatiana Bojňanská, riaditeľka výskumného centra Agrobiotech v Nitre.

Pomoc alergikom

Svoje výsledky z oblasti transkriptomiky alergénov rastlinných potravín prezentovala Jana Žiarovská docentka Katedry genetiky a šlachtenia rastlín SPU v Nitre, ktorá sa zaoberá správaním alergénov v rastlinných potravinách, na ktoré sú ľudia alergický. „Poznatky, ako v jednotlivých odrodách tieto gény sú aktívne a ako sa produkujú ešte nie sú známe, vieme, že jablká sú alergén, oriešky sú alergén, ale v tých 300 – 400 odrodách jabĺk v každej jednej ten stav zadefinovaný nie je,“ povedala Jana Žiarovská. Ako dodala nemenej dôležité je odhaľovanie tých vzťahov v organizme, teda aká je fyziologická odpoveď organizmu pri produkcii alergénu.

Tieto všetky poznatky majú spoločný cieľ, pestovať odrody, ktoré budú predstavovať čo najmenšie riziko pre alergikov. „Alergici v Európe utešene stúpajú, problém je rozsiahli. Preto ak si vieme vytypovať určité odrody, tak budeme môcť pomôcť veľkej skupine ľudí,“ dodala Jana Žiarovská.

Vylepšené potraviny

Myslí sa aj na ďalšie skupiny ľudí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami, ktorím by namiesto užívania liekov ako ich poznáme dnes mohla prospieť špeciálne „vylepšená“ strava. Tomuto výskumu sa venuje Peter Chlebo. „Cieľom je vyvinúť potraviny s pridanou hodnotou, ktoré by mali zlepšiť zdravotný stav ľudí a tie naše posledné výsledky smerujú k ovplyvneniu antioxidačného statusu a zmeny lipidového spektra, ktoré majú asi najväčší podiel na vzniku a rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a civilizačných ochorení,“ prezradil Peter Chlebo. Práca výskumného tímu neostáva iba v teoretickej rovine.

„Testovali sme určité šťavy, ktoré boli rôznym spôsobom pripravované, či stabilizované, namiešali sme šťavy s vyšším obsahom bioaktívnych látok aby efekt bol vyšší. Aj sme zistili, že došlo k úprave lipidového spektra a zmene aterogénnych zložiek na neaterogénne,“ vysvetlil Peter Chlebo.

„V niektorých prípadoch bude mať tá výživa z dlhodobého hľadiska väčší efekt, ako budú mať lieky. Cieľom je dosiahnuť výživou to aby tá populácia bola čo najzdravšia,“ dodal Peter Chlebo, vedúci katedry výživy ľudí SPU v Nitre.

Špeciálne vyšetrenie

Výskumné centrum Agrobiotech sa môže pochváliť aj špičkovou technikou. Jednou z nich je aj Bod Pod, teda analyzátor telesnej stavby, ktorý s vysokou presnosťou zmeria tukovú a svalovú hmotu v tele človeka. Takýmto „vyšetrením“ si prešli už rôzne skupiny ľudí medzi nimi aj športovci. Bežný človek sa môže prihlásiť do databázy a v rámci štúdie môže byť následne vybratý ako vhodný adept na vyšetrenie.

Spolupráca na projektoch

Nitrianske výskumné centrum využíva spolu 160 odborných riešiteľov, vrátane kmeňových zamestnancov, ktorých je asi 16. Agrobiotech má zmluvne dohodnutú spoluprácu aj s rôznymi spracovateľskými potravinárskymi podnikmi, pričom sa snaží inovovať výrobky, aby podniky mohli ponúknuť zákazníkovi niečo čo obohatí napríklad aj jedálny lístok.

Okrem toho spolupracuje nitrianske výskumné centrum aj s ďalšími univerzitami a zahraničnými partnermi napríklad s Ruskom, Ukrajinou, Azerbajdžanom a momentálne komunikuje aj s mexickou univerzitou. Modernizácia vybavenia podľa slov riaditeľky Agrobiotechu zatiaľ potrebná nie je.

Nahliadnite do laboratórií výskumného centra Agriobiotech v Nitre prostredníctvom našich fotiek v galérii!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame