Za bytové domy na Misionárskej ulici v Nitre chce mesto viac: Opäť ich skúsi predať

Napriek stavebnému rozmachu v Nitre, bytové domy, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, sa mestu nedarí predať. Radnica vypíše už tretiu verejnú obchodnú súťaž, avšak s vyššou cenou.

Lucia Šútorová

Radnica sa po tretíkrát pokúsi predať tri bytové domy na Misionárskej ulici v Nitre číslo 7, 9 a 11, verejnou obchodnou súťažou. Poslanci schválili zvýšiť cenu o viac ako 30-tisíc eur, ako je znalecký posudok. „Východiskovú cenu pre obchodnú verejnú súťaž si môžeme stanoviť my, nemusí to stanovovať dražobná spoločnosť,“ povedal prednosta MsÚ v Nitre, Igor Kršiak.

Verejná obchodná súťaž musí byť podľa schváleného uznesenia vyhodnotená do 31.januára 2018. Poslanci mestské zastupiteľstva odsúhlasili, že pokiaľ by verejná obchodná súťaž nebola úspešná, nasledovať bude dražba po jednom dome.

Cena za bytový dom

Cena bola stanovená na 120-tisíc eur za jeden bytový dom, pričom znalecký posudok stanovil hodnotu jedného domu na 87-tisíc eur. „Ja som nesúhlasil s tým znaleckým posudkom, ktorý nám bol predložený. Ja som si jednoduchou matematikou vyrátal, že podľa mňa tá predajná plocha sa môže pohybovať okolo 800 eur za m2, týmto som dospel k tej cene 120-tisíc eur za bytový dom, kde sa nachádzajú štyri 1-izbové byty. Jeden 1-izbový byt má rozlohu 56 m2. Nemôžem súhlasiť s tým, že znalec dal na Kalvárii cenu za m2 pozemku 50 eur, keď tam bežne v okolí predávame za 80 až 100 eur,“ vysvetlil dôvody navýšenia ceny bytových domov, mestský poslanec Štefan Štefek.

Národné kultúrne pamiatky

Všetkých sedem bytových domov s číslom 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 je pre svoje pamiatkové hodnoty zaradených medzi národné kultúrne pamiatky. Správu tejto národnej kultúrnej pamiatky vykonáva spoločnosť Službyt Nitra. Radnica v prípade predaja troch bytových domov plánuje rekonštrukciu ostatných štyroch.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame