Správy

Vodný mlyn v Dolných Krškanoch sa stal národnou kultúrnou pamiatkou

Do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pribudol Pullmannovský vodný mlyn, nachádzajúci sa v Nitre-Dolných Krškanoch.

Ilustračný obrázok k článku Vodný mlyn v Dolných Krškanoch sa stal národnou kultúrnou pamiatkou
Zdroj: Rastislav Búgel

Mlyn so zachovaným technologickým zariadením, vodným náhonom so stavidlami a krajinu dotvárajúcou alejou bol vyhlásený v júli minulého roka za národnú kultúrnu pamiatku.

„Areál vodného mlyna svojím situovaním, architektonickým, konštrukčným, urbanistickým i krajinným riešením, zachovaným technologickým vybavením a dochovanými prvkami svojho okolia je významným dokladom architektonického, umelecko-remeselného a konštrukčného riešenia technickej stavby a jej prostredia, ktoré je zachované v podstatnej miere autenticity,“ uviedla Naďa Kirinovičová z Pamiatkového úradu SR.

Pokrokové technické dielo

Pullmannovský vodný mlyn spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Postavený bol pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia, okolo roku 1895 bol prestavaný.

Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc.

Modernizácia a prestavba mlyna podľa projektov nitrianskeho staviteľa Eduarda Dombaya z roku 1935 nesúvisela len s požiarom mlyna, ale aj s masívnymi regulačnými úpravami rieky Nitry.

Vodné dielo

Jej regulácia znamenala aj úpravu dolného toku Starej Nitry, čo viedlo v konečnom dôsledku k vytvoreniu dodnes unikátne dochovaného vodného náhonu s nadväzujúcou sústavou trojice pôvodných stavidiel, sypaných ochranných hrádzí a lipových alejí.

Výškovo dominantný štvorpodlažný mlynský objekt s technologickým zariadením a s hmotou strojovne, v ktorej sa nachádza Francisova turbína, dochovaný v ucelenom výraze priemyselnej architektúry záveru 19. storočia, sa stal integrálnou súčasťou na svoju dobu mimoriadne pokrokového, urbanisticky, architektonicky, technicky a krajinársky hodnotného súboru objektov – areálu vodného diela.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie