Veľká pocta: Vojenský útvar z Nitry si prevzal bojovú zástavu od prezidenta, FOTO

Prezident SR Andrej Kiska po prvýkrát osobne odovzdal zapožičané bojové zástavy veliteľom dvoch vojenských útvarov. Pocty sa dostalo aj Protilietadlovej raketovej brigády Nitra.

Lucia Šútorová

Prezident SR Andrej Kiska v utorok slávnostne odovzdal zapožičané bojové zástavy veliteľom dvoch vojenských útvarov. Bolo to po prvý raz, čo tak urobil osobne. Išlo o Ženijný prápor Sereď a Protilietadlovú raketovú brigádu Nitra.

„Dnešné odovzdanie zapožičaných bojových zástav je pre mňa nielen začiatkom budovania novej vojenskej tradície, ale najmä prejavom rešpektu k vašej práci, symbolom hrdosti vojakov a vojačiek Ozbrojených síl SR,“ povedal Kiska pred 500 vojakmi nastúpenými v záhrade Prezidentského paláca.

Zapožičanie bojovej zástavy

„Za obidva vojenské útvary, ktorým dnes boli slávnostne zapožičané bojové zástavy, hovoria ich výsledky či už z oblasti domáceho, alebo medzinárodného krízového manažmentu, účasti na cvičeniach so spojencami, ako aj pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí na Slovensku,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Do dnešného dňa bolo vojenským útvarom na Slovensku prepožičaných celkovo 15 bojových zástav.

Veľká pocta

„Zapožičanie bojových zástav je najsilnejší symbol, aký môže vojenský útvar získať,“ skonštatoval veliteľ Protilietadlovej raketovej brigády Nitra Ladislav Dovhun. „Vnímame prevzatie zapožičanej bojovej zástavy z rúk prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR ako najväčšie ocenenie našej práce. Napĺňa nás hrdosťou a zároveň zakladá obrovský záväzok, že musíme brániť slobodu, nezávislosť a zvrchovanosť SR,“ dodal veliteľ Ženijného práporu Sereď František Mihalovič.

Ženijný prápor Sereď podporuje vojakov na Balkáne, v Iraku, Afganistane a na Cypre. Okrem toho pomáha spoluobčanom pri živelných pohromách a katastrofách. Protilietadlová raketová brigáda Nitra okrem obrany vzdušného priestoru SR pripravuje vojakov na plnenie medzinárodných úloh a sama plní úlohy v pozorovateľských a mierových misiách či vo veliteľstvách NATO.

Viac fotografií zo slávnostného odovzdania zapožičaných bojových zástav nájdete v galérii!

Zdroj: TASR