Lucia Lauková Rôzne

TIETO environmentálne záťaže máme v Nitre: Prebieha na nich monitoring

Environmentálne záťaže si žijú svojím životom aj v Nitre. Zaujímalo nás, či predstavujú hrozbu a ako prebieha ich monitoring.

Ilustračný obrázok k článku TIETO environmentálne záťaže máme v Nitre: Prebieha na nich monitoring
Zdroj: Dnes24.sk

Podľa slov Jakubčina z odboru komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre environmentálne záťaže boli zaradené do projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách, Slovenskej republiky", ktoré v období rokov 2012 – 2015 realizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave. „Cieľom geologickej úlohy je vybudovanie a realizácia monitorovacích systémov pre vybraných 161 lokalít environmentálnych záťaží na Slovensku,“ informoval nás Jakubčin z MsÚ v Nitre.

V meste Nitra sú momentálne sledované 4 eviromentál­ne záťaže

  • Skládka tuhého komunálneho odpadu Katruša v rekultivácii
  • Bývalé sklady PHM na Novozámockej ceste
  • Nelegálne vypustenie RL (ropných látok) pri ČOV Dolné Krškany
  • Rušňové depo

„Urobilo sa niekoľko vrtov, minimálne po 2 v každej lokalite resp. EZ a máme aj informácie, čo sa bude sledovať a predbežné výsledky z prvých meraní,“ povedal Pavol Jakubčin.Odbery boli vykonávané pracovníkmi Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Podľa výsledkov bolo spolu analyzovaných 53 vzoriek zo 4 lokalít v meste Nitra. „Kvalita vôd pre sledované lokality z hľadiska analyzovaných ukazovateľov v porovnaní so Smernicou MŽP SR č. 1/2015–7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia sa zdá, že prekračuje hodnoty indikačných a intervenčných kritérií tejto smernice iba minimálne,“uvádza sa v predbežných výsledkoch monitorovania.

Ako ďalej uviedol Jakubčin niektoré záťaže boli a sú monitorované aj na základe iných predpisov napr. Skládka v rekultivácii Katruša. „Pri tejto informácii je potrebné povedať, že uvedené environmentálne záťaže nemusia byť nutne ohrozujúcim prostredím , ide o potencionálnu možnosť zhoršenia kvality hlavne podzemných vôd,“ uviedol Pavol Jakubčin, odbor komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM