Valovičová Zuzana Rôzne

Sociálna poisťovňa oznamuje...

POZOR! Dôležitá informácia pre niektoré matky (aj iné oprávnené osoby), ktoré sa starajú o dieťa a za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí z tohto dôvodu štát. Čítajte pozorne ďalej!

Fyzická osoba, ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, vykonávajúca pred 1. januárom 2010 zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a v tejto zárobkovej činnosti pokračuje na základe dohody uzatvorenej pred 1. januárom 2010 aj po 31. decembri 2009, pričom má zabezpečenú riadnu starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou podľa osobitného predpisu, nespĺňa od 1. januára 2010 podmienku riadnej starostlivosti. Tejto fyzickej osobe zaniká povinné dôchodkové poistenie dňom skončenia riadnej starostlivosti, t. j. 31. decembra 2009, a je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, t. j. najneskôr do 8. januára 2010.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM