Rastislav Búgel Rôzne

Sledovali sme ONLINE: Poslanci rozhodli o Hoteli Tenis!

Poslanci sa po letnej pauze opäť stretli. Počas leta nahromadený materiál je naozaj bohatý. Medzi celkovým počtom 52 bodov programu sa nachádza aj téma cirkevného financovania, voľba náčelníka Mestskej polície v Nitre či riešenie urbanistickej štúdie

12:40 26 (z 31) prítomných poslancov s menším oneskorením začalo rokovať. Začalo sa tak 20. riadne zasadnutie. Poslanci postupne schvaľujú nové body programu… Na stoloch sa tak objaví informatívna správa o kasárňach na Zobore či materiál k bytovej výstavbe na sídlisku Diely III.

12:52 Primátor Jozef Dvonč oznámil plénu poslancov zmenu na poste predsedu poslaneckého klubu strany Smer-SD, Renáta Kolenčíková vymenila na tejto pozícii viceprimátora Štefana Štefeka. Informovali sme vás o tom ešte minulý týždeň [link=http://www­.nitra24.sk/clan­ky?extend.141770_AK­TUALIZOVANE:-Stefeka-odvolali-z-funkcie-predsedu]TU[/link] ** 13:01 ** Ako čerpali z mestského rozpočtu poskytnuté peniaze jednotlivé cirkevné subjekty? Evanjelická cirkev – opatrovateľská služba čerpala 1.186 €, Diecézna charita 79.080 € a na prevádzku nízkoprahového denného centra a noclahárne dokopy 57.896 €. Celý predložený materiál nájdete [link=http://www­.nitra.sk/e107_fi­les/files/mat_c­._600–2012_-_Sprava_o_vys­ledku_naslednej_fi­nancnej_kontro­ly_vydavkovej_po­lozky_rozpoctu_mes­ta_%E2%80%93_vy­davkova_poloz­ka__642007_Tran­sfery_cirkvam,_na­bozenskym_orga­nizaciam_a_cir­kevnej_charite­.pdf]TU[/link]

13:14 Poslanci práve schválili rozpočtové opatrenia na rok 2012. Medzi nimi nastalo aj poníženie položky Rutinná a štandardná údržba a súvislá oprava MK Jánsk., MK Svätourbanská od Dolnozoborskej po Jánskeho, MK Dolnohorská od Prvosienkovej po Klinčekovu4.000 eur. Na druhej strane sa však našli v rozpočte peniaze na výsadbu zelene v hodnote 14.000 eur

13:25 Podľa návrhu viceprimátora by sa mali navýšiť prostriedky na rekonštrukciu niektorých miestnych komunikácií, opravu kanalizácie a financie by sa mali ujsť aj na aktualizáciu svetelnosigna­lizačných plánov.

13:30 Do diskusie sa prihlásila zástupkyňa obyvateľov pri ZŠ Na Hôrke Lenka Šalková. Podľa jej slov v trojminútovom príhovore poslancom orodovala za výstavbu detského ihriska. „Jeho výstavbu ste nám prisľúbili ešte pred 6 rokmi a stále tam nič naše deti nemajú. Z môjho syna je už prvák na základnej škole, rok čo rok plynie deťom rýchlejšie ako nám dospelým,“ hovorí nespokojná mamička.

13:37 Zmeny nastali aj v rozpočte Mestských služieb v Nitre. Ich rozpočet sa navýšil o peniaze určené„na opravy a údržbu miestnych komunikácií, priestranstiev, budov, objektov v súvislosti so zvyšovaním objemu spravovaného majetku a zhoršujúcemu sa stavu tohto majetku.“

14:47 Poslanci po niekoľkých desiatkach minút poslanci nakoniec schválili zmeny v územnom pláne nášho mesta. 15 požiadaviek z materiálu, ktorý nájdete [link=http://www­.nitra.sk/e107_fi­les/files/mat_c­._632–2012_-_Priloha_k_Spra­ve_o_evidovanych_po­ziadavkach_na_zme­ny_a_doplnky_c­._4_Uzemneho_pla­nu_mesta_Nitry­.pdf]TU[/link], sa vyradili nasledujúce žiadosti: 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 38, 41 a 52. Ostatné požiadavky budú postúpené do 2. kola a na spracovanie. Upozorňujeme, že to neznamená, že tieto zmeny sa vykonajú, len že sa SPRACUJE materiál…

14:52 V meste pod Zoborom vznikli 2 nové ulice – Pri diaľnici v časti Čermáň a Ulica Štefana Fraštackého v časti Horné Krškany

15:01 Na pozíciu náčelníka Mestskej polície v Nitre je na návrh primátora zvolený Erik Duchoň. Viac o ňom v samostatnej reportáži. ** 15:48** Mesto Nitra dostalo ponuku od Slovesnej poľnohospodárskej univerzity a jej zahraničného partnera v meste Neapol (IT) zapojiť sa do medzinárodného projektu Environmentálne zásahy na trvalé udržanie mesta. Projekt má stanoviť spôsoby, ako dosiahnuť príležitosti rozvoja pre ľudí a podniky. Spolufinancovanie Mesta Nitra bude stáť 10.600 eur

15:53 Na stoloch poslancov sa objavil materiál o výstavbe bytových domov na sídlisku Diely III. Ide o informatívnu správu investičného zámeru, konkrétny návrh pre realizáciu ešte nie je pripravený. Malo by ísť o 2 bytové domy s 96 nájomnými bytmi. Opäť je možnosť získať dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

16:15 Poslanci rokujú o 5 alternatívach využívania Hotela Tenis na Chrenovej. Niektoré možnosti hovoria o vytvorení bytov, iná zasa o možnosti poskytovania lôžkového ubytovania alebo vypísania verejno-obchodnej súťaže. Ako sa poslanci nakoniec rozhodli, sa dozviete v samostatnej správe, ktorú pripravujeme ;)

16:35 Zastupiteľstvo sa postupne blíži ku koncu. Postupne vám prinesieme niekoľko aktuálnych tém… Ďakujeme, že ste nás sledovali

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM