Monika Földešiová Rôzne

Rektor UKF: Titul univerzita ešte nikto nikomu nevzal

Akreditačná komisia konečne vyhodnotila kvalitu vysokých škôl na Slovensku a ukončila tým ich komplexnú akreditáciu. Okrem iného aj o akreditácii Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prinášame rozhovor s rektorom univerzity prof. RNDr. Liborom Voz

O čom konkrétne rozhoduje Akreditačná komisia? V podstate sa jedná o komplexnú akreditáciu, ktorá sa rozbehla (podľa súčasných pravidiel) začiatkom roka 2008. Ide o posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať štúdium, udeľovať vedecké a akademické tituly. Dotýka sa aj zhodnotenia výskumnej činnosti. Na základe vyhodnotení a kontroly sú potom školy rozdelené do 3 kategórií: univerzity, VŠ bez zaradenia a odborné VŠ.

V čom spočíva rozdiel medzi týmito kategóriami? Podľa zákona udeľujú odborné VŠ prevažne titul bakalár a neráta sa s magisterským titulom. V prípade univerzít ide o také inštitúcie, ktoré odovzdávajú tituly v plnej miere. No a školy bez zamerania ponúkajú prevažne I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc. a Mgr.) ** Musia všetky kategórie škôl splniť rovnaké kritériá?** Iné kritériá sú pre školy, ktoré majú byť zaradené medzi univerzity a iné pre ďalšie kategórie. V prípade univerzít hodnotí Akreditačná komisia ich činnosť na základe 6 podmienok. Jednak sú to kritériá odborné, ktoré zahŕňajú úroveň výskumnej či umeleckej činnosti v jednotlivých oblastiach, v ktorých daná VŠ pôsobí. Potom sú to kritériá grantovej úspešnosti, o doktorandskom štúdiu a tiež pomer počtu študentov a kvalifikovaných vysokoškolských učiteľov.

Súvisí rozhodnutie Akreditačnej komisie s titulom školy univerzita? Bolo by zvláštne, keby sa univerzita nazývala univerzitou ak nepatrí do tejto kategórie, nemyslíte? Aj toto rieši zákon o vysokých školách, nastáva tu však jedna kuriozita: o názve univerzity rozhoduje parlament, o kategorizácii vláda. Takže ešte uvidíme, čo z toho bude.

Ako je na tom UKF so spĺňaním daných podmienok? Chce sa zaradiť do kategórie univerzít? Akreditačná komisia nám neoficiálne oznámila, že UKF splnila všetky odborné kritériá k tomu, aby bola zaradená medzi univerzity. Jediný problém je v nerovnomernom pomere počtu študentov na jedného kvalifikovaného učiteľa. Ten by mal byť 20:1 a na našej univerzite však doposiaľ tento pomer prevyšoval číslo 20. ** Prečo nie je na UKF dodržaný tento pomer?** Univerzita má mnoho programov zameraných na humanitné a sociálne vedy. Ekonomiku sme museli nastaviť tak, aby bol vyučujúci adekvátne finančne ocenený a to sme dosiahli prijatím viac študentov. ** Predpokladáte aj zmenu názvu na Vysoká škola Konštantína Filozofa v Nitre v prípade nesplnenia kritérií?** Nemyslím si, že by malo dôjsť zmene pozície univerzity a tým aj k zmene názvu.

Prinesie komplexná akreditácia nejaké zmeny pre študentov? V súčasnej dobe nie je žiadny dôvod pripravovať sa na akékoľvek zmeny.

Foto: www.ukf.sk

rohovor s rektorom
16
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM