PROGRAM Nitrianskych univerzitných dní: Nechýba Karneval v Riu po slovensky

Nitrianske univerzitné dni sa budú konať pod Zoborom už po 16. raz. Tešiť sa môžete na sériu zaujímavých podujatí.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku PROGRAM Nitrianskych univerzitných dní: Nechýba Karneval v Riu po slovensky
Foto: Rastislav Búgel

V poradí 16. ročník Nitranskych univerzitných dní odštartuje pod Zoborom v pondelok 23. apríla. Séria pripravených podujatí potrvá až do 4. mája.

V programe nechýba alegorický sprievod mestom, ktorý poznáme ako Karneval v Riu po slovensky, Superstar nitrianskych univerzít, medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome, gulášovica či univerzitné kvapky krvi.

Vrcholom tohtoročných Nitrianskych univerzitných dní bude študentská produkcia rockovej opery Jesus Christ Superstar.

KOMPLETNÝ PROGRAM

23. apríla, pondelok

 • „More cakes, more help“

Miesto a čas konania: Fakulta prírodných vied, Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta, 8.45 – 9.15 a 10.30 – 11.15 h

Vytvorené skupinky študentov budú predávať koláčiky na chodbách jednotlivých fakúlt. Cieľom akcie je vyzbierať finančné prostriedky predajom vlastnoručne upečených koláčov dobrovoľnými záujemcami z univerzity. Vyzbierané peniaze budú darované vybranej osobe, ktorej pomôžu uľahčiť jej ťažkú životnú situáciu.

 • Karneval v Riu po slovensky – alegorický sprievod mestom

Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku 1 – Štefánikova tr. – Svätoplukovo námestie, 16.00 – 17.00 h

Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.

 • Komunitná sociálna práca

Miesto a čas konania: KRA-316, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 9.15 – 10.45 h

Komunitný sociálny pracovník predstaví špecifiká komunitnej sociálnej práce, jej prínosy a výzvy pre cieľové skupiny klientov, ktorým je poskytovaná. Priblíži efektívne metódy sociálnej práce, ktoré sa využívajú v rámci komunitnej sociálnej práce, možnosti spolupráce s príslušníkmi vybraných komunít, praktické skúsenosti z oblasti riadenia tímu a projektovania ako súčasti jeho odbornej práce. Obsahom prednášky budú aj príklady dobrej praxe.

 • Volejbal

Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 16.00 h – ženy, 18.00 h – muži

 • Nočný výstup na Zobor

Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h

23. až 27. apríla, pondelok až piatok

 • International Week 2018

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1

Ide o jedinečný a intenzívny program vyučujúcich a študentov z univerzít piatich krajín Európy – University College Leuven Limburg a Hogeschool-Universiteit Brussel z Belgicka, Hogeschool InHolland z Holandska, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humantities in Radom z Poľska, Univerzita v Zagrebe z Chorvátska, ktorého tohoročným organizátorom v rámci Slovenska je Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ

24. apríla, utorok

 • Univerzitná kvapka krvi na SPU

Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 8.00 – 12.00 h

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.

 • Študentská vedecká a umelecká činnosť, Katedra hudby PF UKF v Nitre

Miesto a čas konania: Multifunkčná miestnosť Pavilónu hudby, Dražovská 4, Nitra, 9.00 h

Verejná súťažná prehliadka hudobno-teoretických prác a interpretačných vystúpení študentov Katedry hudby. Hlavným zámerom je podporiť a rozvíjať schopnosti študentov v oblasti teoretickej reflexie hudobného a hudobno-dramatického umenia, resp. hudobnej (inštrumentálnej a vokálnej) interpretácie.

 • Science Talks

Miesto a čas konania: Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h

Popularizačné prednášky slovenských vedcov pre študentov. Prednášky zabezpečuje hlavný partner NUD 2018 – Slovenské elektrárne, a.s. S prednáškou na tému „Čaká Slovensko klimatický zlom už v tomto storočí?“ vystúpi Mgr. Jozef Pecho zo SHMÚ, fyzikálnu show s názvom Fyzika naživo predvedú PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., a Mgr. Ján Ondruška, PhD., z Katedry fyziky FPV UKF v Nitre a prednášku s názvom Elektromagnetické polia okolo nás bude viesť doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej Fakulty SPU v Nitre.

 • XVI. medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome

Miesto a čas konania: rieka Nitra pri ŠD Nitra UKF, 11.00 h

 • ARRIVA BIKE DEŇ na UKF

Miesto a čas podujatia: areál pred hlavnou budovou UKF v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, 12.00–15.00 h

Podujatie je zamerané na priblíženie smart možností dopravy v našom meste študentom. Súčasťou budú súťaže v zručnostiach na bicykli či fotosúťaž. Arriva ponúkne možnosť požičania bicykla na skúšobnú jazdu po meste.

 • Gulášovica

Miesto a čas konania: priestory pred ŠD A. Bernoláka SPU, 14.00 – 22.00 h

Súťaž o najlepší študentský guláš. Zapoj sa a vyskladaj svoj dream team, ktorý vie ako má chutiť guláš snov. Buď výnimočný, jedinečný a presvedč súperov i porotu o svojom kulinárskom umení. Súčasťou akcie bude večerná tancovačka v rytme folklóru.

 • Rozcestuj sa! – Japonsko

Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, 4. poschodie, miestnosť CHFT, 18.00 h

 • Futsal

Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 19.00 h

25. apríla, streda

 • Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre

Miesto a čas konania: fakulty SPU, 8.00 – 14.00 h

Pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt sa na SPU budú konať fakultné študentské vedecké konferencie. Ich cieľom je poskytnúť študentom príležitosť verejne pred odborným auditóriom prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

 • Vlk a päť kozliatok

Miesto a čas konania: Multifunkčná miestnosť Pavilónu hudby, Dražovská 4, Nitra, 10.00 h

Hudobná rozprávka, ktorá má okrem hudobno-dramatického stvárnenia námetu známej rozprávky o vlkovi a kozliatkach aj hudobno-výchovný rozmer. Poslucháči 2. ročníka učiteľstva hudobno-dramatického umenia prostredníctvom nej oboznámia deti 1. stupňa ZŠ so základnými pojmami hlasovej výchovy, zásadami hlasovej hygieny či rozdelením speváckeho hlasu.

 • „Tí, ktorí vidia ďalej…“

Miesto a čas konania: UPC UKF v Nitre, 10.00 h

Témou je stretnutie s exorcistom Nitrianskej diecézy ktorý vysvetlí nielen spôsob, akým funguje práca exorcistu, ale uvedie aj príklady z vlastnej praxe a v rámci diskusie odpovie na otázky študentov.

 • Rómovia v štáte

Miesto a čas konania: DRB130 (D2), Dražovská 4, Nitra, 11.00 h

Prednášku organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Prednášajúci: Vladimír Horváth, hlavný štátny radca.

 • Politika a identita v súčasnej balkánskej dráme

Miesto a čas konania: Filozofická fakulta, ŠT129, 11.00 h

Prednáška Dr. Ivana Dodovskeho z University American College, Skopje, Macedónsko je určená predovšetkým pedagógom a študentom jazykovedných, literárnovedných a umeleckých odborov, ale i nadšencom súčasnej európskej literatúry. Prednáška bude v angličtine.

 • ARRIVA BIKE DEŇ na SPU

Miesto a čas konania: areál pred hlavnou budovou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 12.00 – 15.00 h

Podujatie zamerané na priblíženie smart dopravy v meste študentom. Súčasťou budú súťaže v zručnosti, skúšobné jazdy po meste a pod.

 • Študentská vedecká a odborná činnosť na KTIT PF UKF v Nitre

Miesto a čas konania: Katedra techniky a informačných technológií PF IKF v Nitre, miestnosť 112, 09.00 hod.

Podujatie je zamerané na prezentáciu výskumnej a záujmovej činnosti študentov podľa akreditovaných študijných programov na Katedre techniky a informačných technológií. Výhercovia budú reprezentovať katedru na medzinárodnej študentskej konferencii v Českej republike.

 • Jarný beh Nitrou

Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitra, 15.00 h

Tradičné bežecké podujatie na trase: Nový most – chodník na Wilsonovom nábreží – hlavný most pri internáte Mladosť – a späť.

 • Hearthstone turnaj (nielen) pre FEMkárov

Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, cvičebňa AS-03 a AS-07, 15.00 h

Turnaj hráčov Hearthstone od spoločnosti Blizzard Entertainment je určený začiatočníkom i ostrieľaným veteránom. Viac na FB Fireside Gathering SPU Nitra 2018.

 • Beseda s Andreou Coddington

Miesto a čas konania: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 16.00 h

Literárna beseda so slovenskou spisovateľkou Andreou Coddington zameraná na oboznámenie sa s jej tvorbou i s prekladom románu Židovka do maďarského jazyka. Autorkou prekladu je pedagogička Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre Magdaléna Hrbáček.

 • Superstar nitrianskych univerzít

Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.00 h

Spevácka súťaž študentov oboch nitrianskych univerzít v interpretácii populárnych piesní. Súťaž bude sprevádzaná vystúpeniami známych slovenských kapiel Luisville Story, Dora či Medial Banana. Sprievodným podujatím bude aj Art Jam- súťaž vo výtvarnom umení, ktorá začína o 16.00 h.

26. apríla, štvrtok

 • Kvalitatívne výskumné metódy v jazykovede

Miesto a čas konania: Filozofická fakulta, ŠT129, 11.00 h

Prednáška Dr. Ivana Dodovskeho z University American College, Skopje, Macedónsko je určená predovšetkým pedagógom a študentom jazykovedných a literárnovedných odborov. Prednáška bude v angličtine.

 • Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci

Miesto a čas konania: areál SPU, Tr. A. Hlinku , 9.00 – 13.00 h

Na šiestich stanovištiach v areáli SPU si študenti budú môcť pozrieť základy poskytovania prvej pomoci v praxi. Podujatie bude súčasťou súťaže družstiev prvej pomoci stredných škôl. Mapka stanovíšť bude k dispozícii v infostánku Slovenského Červeného kríža pred ŠD A. Bernoláka.

 • Fakultné kolo ŠVK vo Vedách o športe

Miesto a čas konania: miestnosť B-24, Tr. A. Hlinku , 8.30 – 11.00 h

Študenti KTVŠ PF UKF budú prezentovať príspevky v 3 teoretických sekciách: Športová edukológia, Športová kinantropológia, Športová humanistika a v sekcii pohybové skladby.

28. apríla, sobota

 • Kynologický deň s Poľovníckym krúžkom Buteo

Miesto a čas konania: sokoliareň, resp. miniZOO, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h

Ing. Martin Fik, PhD., z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ a Ladislav Banás z Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov v rámci 6. ročníka Kynlogického dňa vystúpia s prednáškami o výcviku psov a predvedú ukážky výcviku psov: základný výcvik, ukážky prípravy na skúšky a výstavy, tréning, aport, vystavovanie a pod.

30. apríla, pondelok

 • Prvá pomoc pre všetkých

Miesto a čas konania: Malá telocvičňa, Bazén UKF, Trieda A. Hlinku 1, 9.00 h

Súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci je určená pre všetkých, ktorí sa neboja vyskúšať svoje schopnosti a zručnosti a chcú sa aj zabaviť.

 • Hračka pre dieťa

Miesto a čas konania: 5. poschodie FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 9.00 – 14.00 h

Charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv.

 • Športová psychológia v praxi – Ako pomáhať (nielen) športovcom rozvíjať potenciál

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 17.00 h

Diskusia spojená s prednáškou, ktorej sa zúčastnia aj významní slovenskí športovci – Daniela Hantuchová a Tomi Kid Kovács, tréneri a športoví psychológovia; CIEĽOVÁ SKUPINA: študenti UKF a SPU, tréneri, inštruktori, rodičia, športovci a všetci, čo pracujú s ľuďmi a chcú sa vzdelávať v tejto oblasti.

2. mája, streda

 • Kapitoly z občianskeho a rodinného práva – príklady z praxe

Miesto a čas konania: KRA-507, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 7.30 h

JUDr. Ivan Syrový, PhD. sa vo svojej advokátskej praxi zameriava na občianske, obchodné, správne právo a na ochranu ľudských práv. V rámci svojho príspevku predstaví účastníkom podujatia vybrané aspekty občianskeho práva hmotného, civilného procesu a skúsenosti s implementáciou zákona o rodine do praxe. Prednáška je spojená s diskusiou, ktorá umožní účastníkom dozvedieť sa viac o konkrétnych otázkach, ktoré ich z civilno-právnej sféry zaujímajú.

 • Univerzitná kvapka krvi na UKF

Miesto a čas konania: UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 7.30 – 12.30 h

Nitrianske univerzitné dni ponúkajú priestor pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre, aby sa stali členmi komunity darcov krvi. Nie je to nič ťažké. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých. Veď darovanie krvi je skutočným „darom života“.

 • Vybrané aspekty sociálnych služieb a starostlivosti o klienta – teória v. prax

Miesto a čas konania: KRA – 209, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 9.00 h

PhDr. Silvia Lužáková, PhD., ktorá pôsobí ako vedúca úseku terénnych a ambulantných sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, účastníkom podujatia priblíži vybrané ustanovenia zákona o sociálnych službách a ich praktický výkon. Legislatívna úprava nie vždy v plnej miere reflektuje potreby praxe, preto sa teória (ako by to malo byť) a prax (ako to je) v niektorých situáciách rozchádzajú. Prednášajúca na príkladoch zo svojej každodennej praxe ilustruje silné aj slabé stránky predmetného zákona. Účastníci – študenti zároveň získajú predstavu o tom, s čím sa môžu stretnúť pri výkone svojho budúceho povolania.

 • Na ceste …

Miesto a čas konania: A-507, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, 11.00 – 12.30 h

V odbornej prednáške sociálnej pracovníčky Mgr. Kariny Andrášikovej sa študenti dozvedia viac o terénnej sociálnej práci, práci s rôznymi cieľovými skupinami, ale aj o tom, ako si nájsť cestu ku klientovi a ako môže umenie súvisieť so sociálnou prácou.

 • Ako lepšie porozumieť iným ľuďom

Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2, 13.30 h

Workshop zameraný na hľadanie odpovede na otázku, ako môžem lepšie rozumieť iným? Na sebadôveru v medziľudských interakciách (súkromných i profesionálnych) a na posilnenie schopnosti identifikovať, čo všetko ovplyvňuje moje vzťahy.

 • Vychutnaj si Kirgizsko

Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 18.00 h

Beseda s Michaelou Laukovou, AIESEC Nitra.

 • Dedinské hry

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 18.00 h

Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a grilovačkou.

3. mája, štvrtok

 • Exkurzia do ľudského tela

Miesto a čas konania: DRA 109, Dražovská 4, Nitra, 9.00 h

Tvorivý workshop, určený mladším žiakom, predstaví prostredníctvom zážitkového učenia základné princípy fungovania ľudského tela.

 • Divadielko na Osmičke: Kabaret Kaldera

Miesto a čas konania: Spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 19.00 h

Predstavenie v podaní hercov a hudobníkov univerzitného divadelného súboru SPU ponúkne divákom idylický svet sladkej vône neodolateľne lahodných zákuskov. Budú svedkami vášnivého boja o city, prežijú s hercami a hudobníkmi divadelného súboru lásku i nenávisť. Predstavia sa im popredné univerzitné hviezdy, ktoré sem spadli zo svetovej scény, celebrity, ktoré prešli výcvikom žonglovania v Paríži, tanečnou školou v Amerike, speváckou prípravou v Nemecku a hereckým výcvikom v Rusku. Čaká na nich smršť famóznej hudby a spevu.

3. a 4. mája, štvrtok a piatok

 • Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov

Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér, 9.30 – 17.00 h

Cieľom konferencie je kriticky a odborne reflektovať spoločenské a kultúrne fenomény súčasnosti, ktoré sú problematické, aktuálne a vyžadujú si pozornosť. Témou podujatia bude definícia a výskyt pojmu hranice v rámci jednotlivých spoločenskovedných a humanitných disciplín, reflexia problematickej povahy hraníc v konkrétnych javoch súčasnej spoločnosti, tematizovanie hraníc v súčasnej literatúre a umení a i.

3. až 5. mája, štvrtok až sobota

 • T. Rice – A. Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar

Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 10.00 a 18.00 h

Študentská produkcia rockovej opery, ktorá bude vrcholným podujatím Nitrianskych univerzitných dní, prináša v spracovaní T. Ricea a A. Lloyda Webbera príbeh o poslednom týždni života Ježiša Krista od jeho príchodu do Jeruzalemu až po ukrižovanie prerozprávaný z perspektívy Judáša Iškariotského. Autorom slovenských textov je Ján Štrasser. V predstavení sa pod vedením P. Smolíka (réžia, dramaturgia), M. Štrbáka (hudobné naštudovanie), E. Záhorákovej (choreografia) a A. Čiernej (produkcia) predstavia súčasní i bývalí študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre a ich hostia. Predstavenie pre pozvaných hostí sa uskutoční 4. 5. o 18.00 h. V dňoch 3. 5. a 5. 5. 2018 sa odohrajú predstavenia pre širokú verejnosť. Ďalšie informácie získate na Katedre hudby PF UKF v Nitre.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame