Rastislav Búgel Rôzne

Počet prváčikov v Nitre opäť klesol

Do lavíc 14 základných škôl (ZŠ) v Nitre po prázdninách zasadlo 6006 žiakov. Z tohto počtu je 746 žiakov prvých ročníkov.

„Je to približne o 30 menej, ako to bolo v predchádzajúcom školskom roku. Celkovo sme otvorili 37 prváckych tried. Najviac, konkrétne šesť, ich bude v ZŠ na Benkovej ulici, kde sú aj dve triedy pre nadaných žiakov,“ informoval vedúci Odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Nitre Vladimír Ďuga.

Na ZŠ Krčméryho, ktorú navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, otvára mesto pre 15 žiakov aj nultý ročník. Tento rok by mal nultý ročník vzniknúť aj na Orechovom dvore, kde sú umiestnené triedy ZŠ s MŠ na Novozámockej ulici.

Rodičia si ZŠ v meste vyberali aj podľa ich zamerania. //„Žiaci s talentom na šport sa hlásili do športových škôl. V Nitre si mohli vyberať medzi ZŠ Tulipánová, ktorá je zameraná na futbal, a ZŠ Nábrežie mládeže, ktorá sa zas špecializuje na hokej. Pri ďalších dvoch ZŠ fungujú školské strediská záujmovej činnosti. Pri ZŠ kniežaťa Pribinu so zameraním na volejbal a na ZŠ Škultétyho je školské stredisko zamerané na hádzanú. Okrem toho si ďalších 92 prvákov vybralo tri cirkevné ZŠ,“ //uviedla Ľudmila Synaková z Mestského úradu v Nitre.

Ako doplnila, ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra sa v tomto školskom roku zapájajú do Národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.** „Ide o model celodenného výchovného systému, do ktorého sa zapojila ZŠ Ščasného, ZŠ Krčméryho a ZŠ s MŠ Novozámocká,“** doplnila Synaková.

Kraj zateplí dve stredné školy. **[link=http://www­.nitra24.sk/clan­ky?extend.141759_Kraj-zatepli-dve-stredne-skoly]O ktoré školy sa jedná sa dozviete TU![/link] **Aké zmeny čakajú vaše deti tento školský rok? [link=http://www­.nitra24.sk/clan­ky?extend.141302_No­vy-skolsky-rok-s-mnohymi-zmenami:-Co-caka-vase-deti---]TU sa to dozviete![/link]

Nitra24.sk/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM