Zlatica Gregorová Samospráva

V Močenku schválili nové nariadenia: Týkajú sa aj miestnych daní

Poslanci miestneho zastupiteľstva stanovili od nového roka miestne dane a poplatky. Nebudú sa týkať každého občana.

Ilustračný obrázok k článku V Močenku schválili nové nariadenia: Týkajú sa aj miestnych daní
Zdroj: TASR

Poslanci odsuhlasovali dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tie nebudú platiť školské, sociálne, či zdravotnícke zariadenia ani cirkevné, slúžiace na všeobecný prospech dediny.

„Na území obce Močenok sa zavádzajú tieto miestne dane: a) daň z nehnuteľností, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň za nevýherné hracie prístroje. Obec Močenok ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať ,“informuje mocenok.sk.

Polovičné daňové úľavy

V Močenku poslanci odsúhlasili päťtdesiatper­centné zníženie sadzby dane z pozemkov vtedy, ak ich majiteľmi sú občania nad 80 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj držitelia preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu. Zníženie sadzby dane tu platí v prípade, ak pozemky susedia s ich obydlím. Vyše osemdesiatročným občanom Močenku, obec vychádza v ústrety aj ďalším znížením dane a tak pôjdu dane zo stavieb na bývanie a bytov o 50% dole a rovnako pôjde aj daň z garáží v kat. území Močenok.

Daň za domáceho miláčika

V Močenku stanovili sadzbu dane za psa na jeden rok sumou 8,00 €. Ako obec informuje na svojom webe, poslanci schválili zníženie sadzby dane za jedného psa chovaného v rodinných domoch na 5,00 €. Svojim obyvateľom obec poskytne 50% daňovú úľavu v prípade, že je majiteľom psíka osamelo žijúci občan starší ako 62 rokov. Občania nad 80 rokov, ako aj občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ŤZP, daň za psa neplatia.

Ak sa Močenčan vo svojom rodisku nezdržiaval viac ako tri mesiace a má na to písomné potvrdenia, môžu mu odpustiť časť poplatku, ak dokumenty predloží. Platí i to, že žiadne poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad neplatia rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec Močenok.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM