Zlatica Gregorová Rôzne

Ohrozené šalianske topole mátajú občanov: Zastavia výrub 35 stromov?

Aj v našom meste máme viacero zákutí, kde sa dá príjemne stráviť čas. K jedným z nich patrí aj okolie Váhu.

Ilustračný obrázok k článku Ohrozené šalianske topole mátajú občanov: Zastavia výrub 35 stromov?
15
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová

Váh, veľrieka, ktorá oddeľuje mestskú časť Veča s našim mestom. Na jej brehoch sa počas roka konajú rôzne podujatia športového či kultúrneho charakteru. Nábrežie je aj miestom prechádzok za každého počasia. Využívajú ho chodci, bežci aj psíčkari. Kolorit tvorí tráva a stromy, ktoré tu neodmysliteľne patria.

Nenapraviteľné

Najnovšie verejnosťou rezonuje otázka, že časť stromov na pláži by mala byť vyrúbaná. S vymiznutím 35 topoľov nie sú spokojní občania mesta ani občianske združenia. Tie sa podľa referentky životného prostredia MsÚ Šaľa Gabriely Braníkovej „angažujú a snažia  informovať organizácie, aj napriek tomu, že nie sú dotknuté právne v danej veci. V okolí rieky Váh sa už uskutočnili výruby, ktoré sú pre nich mementom a vedú ich k akejsi ostražitosti, pretože jedným rozhodnutím môže dôjsť k nezvratnému procesu, ktorý sa už nedá napraviť."

Patria Urbariátu

Opýtali sme na to, ako to momentálne s plánovaným výrubom vyzerá. „Stromy na pláži sa nachádzajú v inundačnom území tzn. že v koryte rieky Váh. Rastú na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát, so sídlom v Šali. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vysádzanie, stí­nanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vydáva Okresný úrad v Šali– odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy,“ uviedla Gabriela Braníková.

Podľa referentky životného prostredia je to preto, že pri správe vodného toku musia prihliadať na ochranu povrchových a podzemných vôd v príbrežnej zóne, na zachovanie infiltračných podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, ako aj na zachovanie rekreačnej hodnoty a estetiky krajiny.

Dendrologický posudok

Ako nás informovala Gabriela Braníková, Pozemkové spoločenstvo Urbariát požiadal Okresný úrad v Šali o vydanie povolenia na odstránenie stromov – 35 ks topoľov kanadských (Populus canadensis). Občania mesta aj občianske združenia sa však obávajú ich výrubu na pláži. Pred vydaním povolenia k nim požaduje OÚ vopred vypracovaný dendrologický posudok. "Ak by sa jednalo len o výrub 5– 6 stromov, ktoré sú podľa vyjadrenia Urbariátu v havarijnom stave a požiadavka na vypracovanie dendrologického posudku by nebola nutná, vyrúbali by sa len tých 5 ks, ktoré sú teraz „opáskované na pláži“,“ uviedla referentka MsÚ Šaľa.

50-ročné stromy

Gabriela Braníková si myslí, že topole, ktoré rastú na „pláži“ plnia veľmi významnú ekologickú funkciu nášho mesta. Ako hovorí: „Ide o čiastočne osvedčený introdukovaný druh drevín, ktorý dosahuje vek až 100 rokov. Predpokladaný vek topoľov rastúcich v lokalite pláže v pravobrežnej časti je 50 rokov, ide o svetlomilné dreviny, ktoré majú ideálne priestorové podmienky na svoj rast, čomu prispôsobili aj svoj habitus mohutnou korunou. Tieto topole pôsobia v našom meste ako prirodzený filter škodlivých látok v ovzduší, zachytávajú jedovatý prízemný ozón a jemný prach, ktorý na seba viaže rôzne toxické látky. Okrem toho tvoria protihlukovú bariéru a sú estetickou súčasťou tohto prostredia a tiež domovom mnohých živočíchov. "

Stromy sú dôležitou súčasťou prírody a najmä šalianskej pláže keďže počas zimy zmierňujú prúdenie studeného vzduchu a v lete ochladzujú okolie. Podľa odborníčky môže jeden mohutný vodou dobre zásobený topoľ počas dňa jedného dňa odpariť až 400 litrov vody a z ovzdušia odčerpá približne 280 kWh tepelnej energie. Tá sa v noci uvoľní pri kondenzácii pary a vznikne rosa. Jeden topoľ vytvorí približne také množstvo kyslíka, ktoré by pokrylo spotrebu pribl. desiatich ľudí.

Konanie pozastavili

„Ak Pozemkové spoločenstvo Urbariát predloží Okresnému úradu v Šali dendrologický posudok, ktorý  rieši zdravotný stav požadovaných 35 ks  stromov na výrub a stromy budú posúdené aj z pohľadu „statiky“ a stability stromu, ktoré žiadali na výrub, v tom prípade Okresný úrad vydá povolenia na výrub 35 stromov. Ale k dnešnému dňu k predloženiu dendrologického posudku na Okresný úrad nedošlo. Konanie bolo pozastavené,“ uzavrela Gabriela Braníková.

Vo fotogalérii si pozrite zábery zo šalianskeho lesoparku.

Foto: ilustračné

Šaliansky lesopark revitalizujú: Pribudli fitness prvky, FOTO
15
Galéria
Zdroj: Mesto Šaľa
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM