Televizia KREA Rôzne

INFOčin už siedmy rok monitoruje slobodný prístup k informáciám.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje už siedmy ročník súťaže INFOčin. Jej cieľom je monitorovanie dodržiavania Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj poukazovanie na možnosti jeho využitia.

Súťaž INFOčin funguje na princípe hodnotenia nominácií, ktoré popisujú skúsenosti občanov alebo organizácií s prístupom úradov a ich zamestnancov k poskytovaniu informácií. Pri hodnotení kategórie „priateľský čin“ sa zohľadňuje proaktívne konanie úradov pri zverejňovaní informácií, kvalita poskytovaných informácií, zverejňovanie informácií nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám a kreatívne spôsoby ich zverejňovania. Pri „nepriateľských činoch“ sa prihliada na opakované neposkytovanie informácií, nedodržiavanie lehôt, zdôvodnenie odmietnutia, odstrašovanie a ignorovanie žiadateľov, ale i snaha o negatívne zásahy do legislatívy.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i organizácie vyplnením formulára, ktorý je zverejnený na stránke www.infocin.sk, e-mailom na adresu viktoria@osf.sk, faxom na číslo 02/5441 8867 alebo písomne na adresu: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštova 5, 811 03 Bratislava 1 (heslo: INFOčin). Nominácia zaslaná v akejkoľvek forme musí však obsahovať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo formulári na webovej stránke www.infocin.sk.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM