Peter Štrbo Rôzne

Rybári zajtra oslavujú

Rybárstvo patrí medzi najmasovejšie formy trávenia voľného času. Slovensko spolu s ďalšími krajinami sveta si 27. júna pripomenie Svetový deň rybárstva.

Delegáti Svetovej konferencie o regulácii a rozvoji rybárstva v roku 1984 v Ríme rozhodli, že aktivity, súvisiace s rybárstvom, sa budú sláviť 27. júna. Po prvý raz sa tak stalo v roku 1985. Ten, kto aspoň raz bol v prírode s udicou pri rieke alebo vodnej nádrži a vnímal okolitú prírodu, kto prvýkrát v živote chytil rybu, nikdy nezabudne na tú chvíľu. S veľkou pravdepodobnosťou ostane pri rybárstve aj ďalšie roky.

Slovenský rybársky zväz (SRZ) spravidla neorganizuje špeciálne oslavy v spojitosti so Svetovým dňom rybárstva. Naopak, SRZ každých päť rokov oslavuje vlastné založenie. V roku 2006 sa jeho členovia stretli pri príležitosti 80. výročia. V Bratislave sa 21. novembra 1926 konalo ustanovujúce valné zhromaždenie rybárskych spolkov a družstiev zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rybárskych spolkov z Turčianskeho sv. Martina, Dolného Kubína, zo Žiliny, z Liptovského sv. Jána, Piešťan, Prievidze, Nových Zámkov, Trenčína, Holíča, Bratislavy, Užhorodu a ďalších miest.

Pricestovali aj zástupcovia českej Únie rybárskych spolkov a Moravského rybárskeho zväzu. Delegáti jednomyseľne založili dobrovoľnú rybársku organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Zväz rybárskych spolkov na Slovensku a schválili aj jeho stanovy. Sídlom zväzu sa stala Bratislava a podľa odhadov mal vtedy približne 3000 členov.

K najvýznamnejším medzníkom vývoja zväzu a športového rybárstva na Slovensku sa radí rok 1952, keď bol schválený zákon o rybárstve. Priniesol dôležité a rozhodujúce ustanovenia, ako i to, že rybárske právo patrí štátu, jeho výkon je bezplatný, a prednostné vykonávanie rybárskeho práva patrí zväzu a jeho organizačným zložkám. Ďalšia právna úprava z roku 1963 o rybárstve a jeho vykonávajúca vyhláška platili až do roku 2002, keď sa prijala legislatívna úprava č. 139. Od roku 1973 sa začala rozsiahla výstavba rybníkov a rybárskych zariadení na produkciu násad tak, aby zodpovedala potrebám zarybňovania. Postupne sa budovali rybárske domy a športové rybníky aj rekreačné zariadenia v rámci základných organizácií zväzu. Rok 1989 priniesol politické zmeny, ktoré sa odrazili aj v zväze. Preto sa v roku 1990 uskutočnil mimoriadny zjazd, na ktorom účastníci prijali nové stanovy v súlade s novým zákonom o združovaní občanov. Organizačným zložkám sa pridelila právna subjektivita, delegáti schválili novú organizačnú štruktúru aj zmenu názvu na Slovenský rybársky zväz (SRZ). Ten ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. V súčasnosti má SRZ približne 112.595 členov, z nich 25.155 patrí do kategórie detí a mládeže.

Členovia sú združení v 122 mestských a miestnych organizáciách. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pridelilo SRZ do užívania 1640 rybárskych revírov. Po vzniku SR sa SRZ stal nástupníckym členom Medzinárodnej konfederácie športového rybárstva (Confédération internationale de la peche sportive, CIPS) so sídlom v Ríme. V roku 1996 sa SRZ stal spoluzakladateľom Európskej rybárskej aliancie (EAA) so sídlom v Bruseli.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM