Anton Hrachovský Samospráva

Novozámocká radnica vyhlásila výberové konanie: Obsadiť chce riaditeľský post

Mali by ste záujem, pracovať pre Nové Zámky? Ak áno, prečítajte si, na akú pozícu hľadá radnica nového riaditeľa.

Ilustračný obrázok k článku Novozámocká radnica vyhlásila výberové konanie: Obsadiť chce riaditeľský post
Foto: Anton Hrachovský

Ste bez práce alebo by ste si iba chceli nájsť nový džob? Mesto hľadá človeka na voľnú pracovnú pozíciu. Ak máte záujem, neváhajte. Mesto Nové Zámky zastúpené primátorom mesta Otokarom Kleinom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy-Óvoda na Cyrilometódskej ulici. Nový riaditeľ/ka by mal začať úradovať od 1. januára 2017.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • vykonaná prvá atestácia

Kritériá a požiadavky

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s počítačom
 • znalosť maďarského jazyka nutná

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja materskej školy
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej praxe
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením ´Výberové konanie – Materská škola – Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky – neotvárať´. Učiniť tak treba najneskôr do 18. novembra 2016 na adresu: Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM