Anton Hrachovský Rôzne

Kontrola komunálnych služieb: Najefektívnejšie ich ponúka obec nášho okresu

Z celoslovenského prieskumu vyplynulo, že až dve obce z okresu Nové Zámky sú medzi najefektívnejšími v ponúkaní komunálnych služieb. Zisťovala sa aj spokojnosť obyvateľov s týmito službami.

Ilustračný obrázok k článku Kontrola komunálnych služieb: Najefektívnejšie ich ponúka obec nášho okresu
Zdroj: TASR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby. Jej výsledkom je zistenie, že obce nevyužívajú svoje rozpočty systémovo podľa schválených programov rozvoja, ale podľa aktuálnej potreby a možností. Nezabezpečujú tak účinné využitie verejných prostriedkov.

Preverených bolo 30 obcí a štyri mestá s viac než 2000 obyvateľmi. To predstavuje 8% z celkového počtu obcí na Slovensku s viac než 2 000 obyvateľmi. Kontrolovaným obdobím boli roky 2012 – 2015. Medzi vybranými obcami sa ocitli i Palárikovo a Maňa.

NKÚ SR vykonal kontrolu účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na tieto komunálne služby:

  • nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
  • výstavba, rekonštrukcia, údržba a správa miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
  • správa, obnova, modernizácia a údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene, cintorína a domu smútku.

„Aby obce mohli účinne nakladať so svojimi zdrojmi, musia mať jasnú predstavu, čo a kedy chcú dosiahnuť,“ vysvetľuje v záverečnej správe kontroly Najvyšší kontrolný úrad.

Najviac prostriedkov za komunálne služby na jedného obyvateľa v sledovanom období vynakladali obce Kapušany (271 eur na jedného obyvateľa), Zohor (261 eur), Nová Baňa (203 eur) či Mútne (200 eur), naopak, najmenej Palárikovo (33 eur), Moravské Lieskové (43 eur), Turňa nad Bodvou (46 eur), Liptovské Sliače (46 eur) a Maňa (47 eur).

Výdavky na jedného obyvateľa a spokojnosť občanov

Vyzerá to, že obyvatelia obcí sú s komunálnymi službami relatívne resp. skôr spokojní ako nespokojní, no väčšinu obecných a mestských úradov tento údaj nenapadlo merať. „Spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami je kľúčová pri posudzovaní účinnosti použitia verejných prostriedkov. Napriek tomu 85% obcí túto spokojnosť nezisťovalo,“ vyjadril sa NKÚ. Celková spokojnosť predstavuje 64%, čo je len mierne nad určenou hranicou účinne vynaložených verejných prostriedkov (60 %). Z oslovenej vzorky 1515 obyvateľov sa do prieskumu zapojilo 1177. To predstavuje celkovo 1% obyvateľov všetkých kontrolovaných ob­cí.

Palárikovo vynakladalo v skúmanom období v priemere len 32,61 eur výdavok na obyvateľa, čo predstavuje 6,39 % z výdavkov na komunálne služby na celkových výdavkoch. Zároveň je to najmenej zo všetkých skúmaných obcí. Až 86,89 % opýtaných občanov vyjadrilo, že je spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných.

V prípade obce Maňa sa jedná o výdavok 46,56 eur na obyvateľa (16,26 % z výdavkov na komunálne služby na celkových výdavkoch). 71,67 % Maňanov je spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM