Anton Hrachovský Futbal Samospráva

FKM Nové Zámky odmieta tvrdenia kontrolóra: Kontruje oficiálnym stanoviskom

Na poslednom mestskom zastupiteľstve upútala pozornosť správa hlavného kontrolóra o hospodárení futbalového klubu FKM Nové Zámky. Zástupcovia klubu k nej zaujali stanovisko.

Ilustračný obrázok k článku FKM Nové Zámky odmieta tvrdenia kontrolóra: Kontruje oficiálnym stanoviskom
Foto: Anton Hrachovský

Problémy s rozdeľovaním dotácii pre šport v Nových Zámkoch sú už smutnou tradíciou. Rokuje sa o nich v podstate na každom mestskom zastupiteľstve. Nejednoznačný kľúč na prerozdeľovanie mestských dotácií má za následok každoročný zmätok pri podávaní žiadostí, rovnako aj pri čerpaní prostriedkov. Aj kvôli tomu kluby často nevedia ako so žiadosťou uspieť v plnej miere. So železnou pravidelnosťou to pripomínajú niektorí z mestských poslancov.

Kontrolór o futbalovom klube

A práve v súvislosti s prerozdeľovaním dotácií bol hlavný kontrolór mesta Nové Zámky Štefan Rovňaník poverený vykonaním kontroly hospodárenia niekoľkých subjektov, medzi nimi i futbalového klubu FKM Nové Zámky a to za obdobie od 1. apríla 2018 do 20. júna 2018. Okrem toho kontroloval aj pridelované dotácie, ktoré klub prijal za roky 2017 a 2018.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve tak Rovňaník predniesol svoju kontrolnú správu. Tá vyvolala medzi poslancami vlnu rozhorčenia. Kontrolnými zisteniami mali byť okrem iného nesediace výdavkové pokladničné doklady či údajné falšovanie hráčskych zmlúv. Napriek zisteniam, hlavný kontrolór trestné oznámenie nepodal, čo mu následne vyčítali viacerí poslanci mesta. Podľa vlastných slov sa poradil s kolegom – bývalým policajtom, ktorý mu to neodporučil.

S viacerými zisteniami Útvaru hlavného kontrolóra klub rezolútne nesúhlasí a vyvracia ich svojím oficiálnym vyjadrením.

Klub reaguje na kontrolóra

„V časti správy týkajúcej sa FKM Nové Zámky boli uvedené absolútne nepravdivé tvrdenia, neodborné a zavádzajúce závery. Nakoľko boli závažným spôsobom ohrozené česť a meno nášho subjektu rozhodli sme sa zaujať toto stanovisko,“ uvádza klub na začiatok.

Medzi kontrolórovými zisteniami sú napríklad také, podľa ktorých nemali byť niektorým hráčom vyplatené úhrady náhrad za výkon športovej činnosti. Klub sa vo svojom vyjadrení odvoláva na tvrdenia hráča, podľa ktorých sa hráč nikdy s kontrolórom nerozprával. „Nikto sa ho ani nikdy nedotazoval na akúkoľvek platbu a osobu s priezviskom Rovňaník nepozná a nikdy sa s ním osobne nestretol, nevie o koho sa jedná. Prevzatie uvedenej sumy v plnom rozsahu potvrdzuje,“ vysvetľuje klub. V podobnom duchu komentuje aj ďalšie zistenia o falšovaných podpisoch.

Futbalový klub sa na svojom webe pýta, či koná hlavný kontrolór na objednávku.

Klub má na kontrolóra aj ďalšie otázky. „Jednou z hlavných pracovných náplní činnosti kontrolóra má byť kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Akým spôsobom a či vôbec, počas svojich dvoch funkčných období, niekedy vykonal kontrolu stavu štadiónov na Sihoti, resp. L. Gancznera, ktoré sú majetkom mesta ? Bola, resp. stále je na týchto miestach ohrozovaná bezpečnosť, či zdravie občanov? Má v tejto súvislosti vedomosť o rozhodnutiach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z minulých období?,“ pýta sa klub na svojej webovej stránke.

Problémy sú

Finančné problémy klubu sú známe už dlhšiu dobu, vedenie nepopiera, že eviduje záväzky voči viacerým stranám. V závere sezóny eskalovali problémy rozviazaním zmluvy s viacerými kľúčovými hráčmi. A-tím musel káder doplniť z radov dorastencov. Na spadnutie je údajne odchod viacerých hráčov.

„S plnou vážnosťou však oznamujeme našim priaznivcom, sponzorom, podporovateľom, hráčom, trénerom, rodičom i poslancom MsZ, že v náväznosti na kontorolované obdobie sa v našom subjekte nikdy nekradlo, nepodvádzalo, nedefraudovalo. Všetky finančné prostriedky plynúce do klubu boli a sú v plnom rozsahu používané výlučne pre zabezpečenie výkonu športovej činnosti našich členov,“ uvádza sa v klubovom stanovisku.

Výzva kontrolórovi

Na záver stanoviska vyzýva klub kontrolóra, aby zákonným a odborným spôsobom vykonal analýzu príjmovej a výdavkovej časti klubu. Odporúča mu zamerať sa na vyčíslenie percentuálneho podielu z financií poskytnutých dotáciou mesta, ktoré boli použité na fungovanie 12 mládežníckych družstiev, poplatky riadiacemu orgánu či prepravu hráčov. Tiež požaduje od hlavného kontrolóra porovnanie príjmov a výdavkov a aby vykonal relevantné porovnanie s inými športovými subjektami na území mesta.

„Na základe takto získaných poznatkov sa môže posúdiť dôvodnosť a objem poskytnutia verejných finančných prostriedkov našej organizácii,“ píše sa v stanovisku FKM Nové Zámky.

Kompletné znenie oficiálneho stanoviska FKM Nové Zámky v súvislosti so zisteniami hlavného kontrolóra Štefana Rovňaníka si môžete prečítať na klubovom webe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM