Lucia Lauková Správy

Nové byty či obchodné centrum: Investor plánuje dostavbu skeletu City park v Nitre

Byty s výhľadom na hrad či obchodné centrum. Aj toto je súčasťou zámeru na dostavbu železobetónového skeletu City park v Nitre, ktorý popisuje investor. Návrhom sa už zaoberajú príslušné orgány.

Ilustračný obrázok k článku Nové byty či obchodné centrum: Investor plánuje dostavbu skeletu City park v Nitre

Spoločnosť Living park so sídlom v Bratislave predložila zámer navrhovanej činnosti Promenáda Living park Ministerstvu životného prostredia na posúdenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie. „Navrhovanou činnosťou je prestavba a dostavba jestvujúceho železobetónového skeletu, ktorý je súčasťou pôvodného zámeru výstavby obchodného centra Citypark Nitra, na komplex so zmiešanými funkciami pre obchod, služby, gastroprevádzky, oddych, relax a bývanie,“ opisuje zámer investor.

Staronový investor

Ako uvádza investor v popise zámeru, cieľom navrhovanej činnosti je dokončenie existujúceho rozostavaného skeletu, ktorého výstavba bola zastavená z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov bývalého investora. Bývalým investorom je však akciová spoločnosť Euro City park, ktorá sa podľa internetové výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava z dňa 14. septembra 2016, premenovala a odo dňa 23. júla 2016 nesie nový názov Living park a.s. .

Zámer Promenáda Living park, ktorý bol predložený MŽP, podrobne charakterizuje stavbu a jej účel. „Stavebno-technické riešenie je do značnej miery limitované už realizovanou časťou stavby CITYPARK Nitra. Pôvodná hmota jestvujúceho skeletu sa zo strany Brezového hája skráti, naopak smerom k nábrežiu rieky Nitra bude doplnená o tri bytové domy, ktoré čiastočne presahujú pôvodný skelet. Nový zámer si tiež vyžiada lokálne zásahy do jestvujúceho skeletu z prevádzkových alebo technologických dôvodov. Väčšinu búraných žb-konšrukcií bude možné recyklovať a spätne zabudovať na mieste stavby,“ píše sa v zámere.

Tri hlavné časti komplexu

Ako sa uvádza v zámere navrhovaný multifunkčný komplex Promenáda je rozdelený na 3 hlavné časti a to dvojpodlažné obchodné centrum, podľa zámeru asi 23 000 m2 prenajímateľnej plochy. Tri samostatné pavlačové bytové domy, podľa zámeru asi 90 bytov. A parkovací dom, ktorý podľa prvého variantu môže vytvoriť 318 parkovacích miest a 610 parkovacích miest podzemná garáž. Druhý variant ráta s vytvorením 398 parkovacích miest a 610 miest na parkovanie v podzemnej garáži.

90 nových bytov

Bytové domy by mali byť podľa predloženého zámeru, presahovať betónový skelet o jedno podlažie. „Z hľadiska významného vyhliadkového bodu z nitrianskeho hradu je v návrhu dosiahnutá vizuálna eliminácia veľkej plochy obchodného centra, pred ktoré sú predsunuté tri rovnaké hmoty bytových domov, ktoré svojim ustúpeným podlažím presahujú pôvodný skelet o jedno podlažie,“ uvádza sa v zámere.

Investor plánuje vybudovať tri štvorpodlažné pavlačové bytové domy s predsadenými loggiami. Byty budú podľa zámeru orientované na JZ priamo oproti hradu a s výhľadmi na centrum mesta. Loggie v tomto prípade majú fungovať ako prostriedok k zabezpečeniu súkromia voči nábrežnej promenáde či ako prostriedok rozšírenia obytného priestoru pre obyvateľov bytov. „Pavlače otvorené do átria zabezpečujúceho možnosť priečneho prevetrania a sekundárneho presvetlenia bytov. Atrium s možnosťou ľahkého prestrešenia za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti / akumulácia tepla resp. chladu,“ píše sa v zámere investora.

Investor podľa zámeru vidí priestor pri hlavnom vstupe z Napervillskej ulice na vytvorenie rôznych atrakcií.V zámere uvádza petangové ihrisko, vodnú plochi s voľným prístupom, ktorá by mohla v zime slúžiť aj ako verejné klzisko.

Obchodné centrum

Ako sa uvádza v zámere dve plné retailové podlažia sú v návrhu doplnené o dve lokálne nadstavby na 3. podlaží, v rámci ktorých budú umiestnené prevádzky detský svet a fitness s výmerou asi 1 000 m² a 900 m2. V prvom nadzemnom podlaží investor plánuje umiestniť gastroprevádzky s možnosťami sedenia v interiéri aj v exteriéri.

Náklady na výstavbu

„Celkové náklady na realizáciu stavby dokumentácia odhaduje asi na 50 miliónov eur,“uvádza sa v zámere. Posudzovať navrhovanú činnosť Promenáda Living park, Nitra bude príslušný orgán Ministerstvo životného prostredia SR Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie. Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo 08. septembra 2016 teda dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Môže vás zaujímať:

Obohratá pesnička: Euro City Park znova sľubuje dostavbu, od mesta si prenajal pozemky

Začarovaný kruh: Výstavbu City Parku cez leto neobnovia!

Foto: ilustračné

Nové byty či obchodné centrum: Investor plánuje dostavbu skeletu City park v Nit
7
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM