Nitriansky Agrokomplex stále bez riaditeľa: Rezort ho hľadá už vyše 3 mesiace

Posledným riaditeľom národného výstaviska Agrokomplex bol Mário Dinga. Po vyše troch mesiacoch nenašlo ministerstvo jeho nástupcu.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nitriansky Agrokomplex stále bez riaditeľa: Rezort ho hľadá už vyše 3 mesiace
Zdroj: TASR

Agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Nitra nemá ani po viac ako troch mesiacoch vymenovaného riaditeľa. Zatiaľ posledný menovaný riaditeľ štátneho podniku Mário Dinga skončil vo svojej funkcii k 30. novembru minulého roka. Od 1. decembra 2017 bol riadením podniku poverený dovtedajší výrobno-technický námestník Jozef Muzika, od začiatku marca tohto roka ho vystriedal vedúci obchodnej skupiny Igor Hubinský.

Uchádzači neboli úspešní

Výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplexu Národného výstaviska, š.p. vyhlásilo rezortné ministerstvo 16. januára tohto roka. Z piatich pozvaných uchádzačov sa na výberovom konaní 26. februára zúčastnili traja uchádzači, zverejnilo na svojej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výberová komisia konštatovala, že žiadny zo zúčastnených uchádzačov nedosiahol stanovené percento úspešnosti a výberové konanie vyhlásila za neúspešné. Ďalšie kolo výberového konania nebolo doteraz vyhlásené.

Čo hovorí legislatíva?

Podľa Zákona o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. „po ukončení funkcie riaditeľa môže zakladateľ poveriť výkonom funkcie riaditeľa bez výberového konania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku do vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa, a to najviac na tri mesiace.“ Zakladateľ štátneho podniku, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa k porušeniu zákona o štátnom podniku nevyjadril.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame